Yhä useammassa kunnassa on tehty toiminnalliset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat – useasta kunnasta ne kuitenkin vielä puuttuvat

Julkaisuajankohta 19.12.2023 10.57
Uutinen

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kunnan toiminnassa ja palveluissa löytyvät jo 60 prosentilta kunnista (kuvio 1), selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime keväänä kuntien johdolle tekemästä TEAviisari-tiedonkeruusta.

Tilanne on myös hieman parantunut vuoteen 2021 verrattuna, jolloin kunnista 55 prosentilla oli laadittuna toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma ja 54 prosentilla toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma (Lähde: Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuntien palveluissa?, THL 2021).

Kunnista toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman on laatinut osana laajempaa kokonaisuutta 27 %, erillisenä suunnitelmana 33 % ja suunnitelmaa ei ole laatinut 40 %. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman on laatinut kunnista osana laajempaa kokonaisuutta 24 %, erillisenä suunnitelmana 35 %, alueellisena tai seudullisena yhteistyönä 1 % ja ei ollenkaan 40 %.

Kuvio 1. Kuntien toiminnallisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tilanne.

Kunnat voivat laatia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat joko erillisinä suunnitelmina tai osana laajempaa kokonaisuutta. Kunnista 27 prosenttia oli laatinut toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman ja 24 prosenttia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman osana laajempaa kokonaisuutta (kuvio 1).

Myönteistä on myös se, että suurimmassa osassa kuntia oli laadittu lakisääteiset henkilöstöpoliittiset, eli kunnan henkilöstön yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen suunnitelmat: henkilöstöpoliittisen yhdenvertaisuussuunnitelman oli laatinut 87 prosenttia kunnista ja henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman 91 prosenttia kunnista. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen tuo monia hyötyjä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat kunnille sekä lakisääteinen velvoite, että erinomainen työväline kunnan toiminnan kehittämiseen. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen lisää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia, kun jokainen kuntalainen kohdataan kunnioittavasti, voi käyttää palveluita ja osallistua itselle tärkeisiin asioihin juuri sellaisena kuin on, ilman pelkoa syrjinnästä.  Avoin ilmapiiri ja kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet lisäävät kunnan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten silmissä.

”Kokemus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta vahvistaa kunnissa hyvinvoinnin lisäksi samalla myös laaja-alaisemmin sosiaalista kestävyyttä paikallisesti ja koko yhteiskunnassa”, toteaa kehittämispäällikkö Maria Salenius Suomen Kuntaliitosta.

Suunnitelmien laatimiseen on tarjolla tukea

TEAviisarin tuloksista voi kuitenkin päätellä, että toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun tarvitaan edelleen tietoa ja tukea, sillä suunnitelmat puuttuivat 40 prosentilta kunnista. ”Tuloksia tulkittaessa on tärkeä muistaa kuntien erilaisuus: kunnilla on hyvin vaihtelevat resurssit käytettävänään lukuisien lakisääteisten suunnitelmien laadintaan. Siksi onkin tärkeää, että jatkossakin on saatavilla tukea erityisesti suunnitelman alkuun saattamiseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on keskeisin työkalu, kun halutaan vahvistaa sitoutumista kunnan yhteisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteisiin”, Maria Salenius muistuttaa .

Tukea saa esimerkiksi Kuntaliiton ja THL:n yhteistyössä koordinoimasta Kuntien ja alueiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden (YHTA) -verkostosta.  

”Jos suunnitelmia tehdään kunnassa ensimmäistä kertaa, verkostosta voi saada vinkkejä alkuun pääsemiseksi. YHTA-verkostolle järjestetyissä tapaamisissa jaetaan tietoa tukimateriaaleista ja suunnittelun hyvistä käytännöistä”, kertoo verkostoa Maria Saleniuksen kanssa koordinoiva erikoissuunnittelija Johanna Vihtari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. ”On myös tärkeää pitää mielessä, että kaikkea ei tarvitse saada aikaan yhdellä suunnitelmalla. Toimenpiteiden konkreettisuus helpottaa niiden toteutumista sekä viemistä käytäntöön”.

TEAviisari tarjoaa tietoa suunnittelun tilanteesta kunnissa

Tulokset perustuvat vuoden 2023 TEAviisarin kuntajohdon tiedonkeruuseen, jossa muiden aiheiden ohella selvitettiin lakisääteisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tilannetta kunnissa. THL lähetti tiedonkeruun väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä huhtikuussa 2023 Manner-Suomen kaikkien 293:n kunnan johdolle. Tiedonkeruuseen vastasi 288 kuntaa (98 %).

Käy katsomassa TEAviisarin verkkopalvelusta, löytyvätkö yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat omasta kunnastasi.
TEAviisari

Poimi vinkit toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun:

Liity kuntien ja alueiden YHTA-listalle, josta saat tietoa ja tukea yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen kunnassa:
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista kunnille ja alueille

Lisätietoja:

Johanna Vihtari
erikoissuunnittelija
THL
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Sukupuolten tasa-arvo