Eduskuntakuulemisten lausunnot

Eduskunnan valiokunnissa käsiteltävät asiakirjat tulevat julkisiksi, kun asian valiokuntakäsittely on päättynyt. Valiokuntien asiantuntijalausunnot julkaistaan julkisessa verkkopalvelussa, kun tätä koskeva asia on valmistunut valiokunnassa. Valiokuntien asiantuntijalausunnot sijaitsevat kunkin valtiopäiväasian käsittelytiedot -sivun lopussa valiokunnat ja valiokuntien asiantuntijalausunnot.

Katso myös: THL:n antamat lausunnot ministeriöille, virastoille ja muille tahoille