Johanna Lammi-Taskula

Syntymävuosi: 1965
Virkanimike: tutkimuspäällikkö
Puh: +358 29 524 7066
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • lapsiperheiden hyvinvointi
 • perhepolitiikka
 • sukupuolten tasa-arvo

Päätehtävät

 • Perhepolitiikan tutkimus ja seuranta
 • Perhevapaajärjestelmän ja vapaiden käytön tutkimus ja seuranta
 • Koronaepidemian vaikutusten arviointi lasten ja perheiden hyvinvointiin

Koulutus

 • 2016, Valtio-JOKO (johtamiskoulutus), HAUS kehittämiskeskus
 • 2007, yhteiskuntatieteen tohtori, sosiologia, Tampereen yliopisto
 • 2000, työnohjaajakoulutus prosessikonsulteille, JY täydennyskoulutuskeskus
 • 1995, tasa-arvokonsultti, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus
 • 1991, valtiotieteen maisteri, sosiologia, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2020– tutkimuspäällikkö, Sosiaalinen kestävyys -tiimi, THL
 • 2015–2020 yksikön päällikkö, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL
 • 2009–2014 yksikön päällikkö, Politiikan seuranta ja vaikuttavuus -yksikkö, THL
 • 2007–2008 yksikön päällikkö, Lapsuus ja perhe -yksikkö, Stakes
 • 1995–2006 erikoistutkija, Lapsuus ja perhe -yksikkö, Stakes

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)
 • saksa (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

 • Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX)
 • Young parents on parental leave in the Nordic countries
 • Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja palveluohjaus
 • Perhevapaakysely
 • Koronaepidemian vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
 • Koronaepidemian yhteiskunnalliset vaikutukset / lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja palvelut

Edustukset

 • Yhteiskuntapolitiikka-lehti, toimitusneuvosto
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, sukupuoli ja valta -jaosto
 • Tilastokeskus, väestö- ja perhetilastoinnin asiantuntijaryhmä
 • Sosiaaliturvakomitea, Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmä, STM

Kansainvälinen osallistuminen

 • International Leave Policies and Research network, national expert 2005– , member of coordination team 2021 -
 • International Work and Family Researchers’ Network, member 2012– 
   

Julkaisuja

Väitöskirja

 • Lammi-Taskula, Johanna (2007) Parental leave for fathers? Gendered conceptions and practices in families with young children in Finland. Research Reports 166. Stakes, Saarijärvi.

Tieteelliset artikkelit

 • Klemetti, R. Vuorenmaa, M. Ervasti, E. Helakorpi, S. & Lammi-Taskula, J. (2021) Vauvaperheiden vanhempien kokemat huolet ja muutokset sosiaalisissa suhteissa ja jaksamisessa koronaepidemian aikana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2021: 58: 284–303.
 • Lammi-Taskula, Johanna (2008) Doing fatherhood - understanding the division of labour in families with children in Finland. Fathering vol. 6, no. 2 2008 / Special issue on International Fatherhood.
 • Lammi-Taskula Johanna (2016) Les congés des pères en Finlande. Négociations et vécus. Revue des politiques sociales et familiales n:o 122.
 • Marja Lindberg, Mikael Nygård, Fredrica Nyqvist, Johanna Lammi-Taskula (2019) Economic strain and parental coping – evidence from Finland. European Journal of Social Work 12/2019.
 • Eerola, Petteri; Lammi-Taskula, Johanna; O'Brien, Margaret; Hietamaki, Johanna; Raikkonen, Eija (2019) Fathers' Leave Take-Up in Finland: Motivations and Barriers in a Complex Nordic Leave Scheme. SAGE OPEN.
 • Moring, Anna & Lammi-Taskula, Johanna (2021) Parental Leave Reforms in Finland 1977–2019 from a Diversity Perspective. Social Inclusion (ISSN: 2183-2803) 2021, Volume 9, Issue 2.

Kirja-artikkelit

 • Lammi-Taskula, Johanna (2006) Nordic men on parental leave: can the welfare state change gender relations? In Ellingsæter, A. & Leira, A. (eds): Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender relations in welfare states. Policy Press, Bristol.
 • Lammi-Taskula, Johanna & Takala, Pentti (2009) Negotiating tripartite compromises. In Moss, P. & Kamerman, S. (eds): The politics of parental leave policies. Children, parenting, gender and the labour market. Policy Press, Bristol.
 • Duvander, Ann-Zofie & Lammi-Taskula, Johanna (2011) Parental leave. In Gislason, I. & Eydal, G. (eds): Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries. TemaNord 2011:562, Nordic Council of Ministers, Copenhage
 • Lammi-Taskula, Johanna (2017) Fathers on Leave Alone in Finland: Negotiations and Lived Experiences. In O'Brien, M. & Wall, K. (eds) Comparative Perspectives on Work-Life Balance and Gender Equality. Fathers on Leave Alone. Springer, Life Course Research and Social Policies, Vol. 6 2017.
 • Duvander, Ann-Zofie; Eydal, Gudny; Brandth, Berit; Gislason, Ingolfur; Lammi-Taskula, Johanna & Rostgaard, Tine (2019) Gender equality: Parental leave design and evaluating its effects on fathers’ participation. In Moss, P & Duvander, A & Koslowski, A (eds): Parental leave and beyond. Recent international developments, current issues and future directions. Policy Press, Bristol.

Toimitetut teokset

 • Salmi, Minna & Lammi-Taskula, Johanna (toim. 2004): Puhelin, mummo vai joustava työaika? Työn ja perheen yhteensovittamisen arkea. Stakes, Helsinki.
 • Lammi-Taskula, Johanna; Karvonen, Sakari & Ahlström, Salme (toim. 2009): Lapsiperheiden hyvinvointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TEE004. Helsinki.
 • Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari (toim. 2014) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Teema 21. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampere.
 • Repo, Katja; Alasuutari, Maarit; Karila, Kirsti & Lammi-Taskula, Johanna (eds 2020) The policies of childcare and early childhood education. Does equal access matter? Edward Elgar, Cheltenham.

Työraportit

 • Salmi, Minna, Lammi-Taskula Johanna & Närvi, Johanna (2009) Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 24/2009.
 • Hietamäki, Johanna; Kuusiholma, Julia; Räikkönen, Eija; Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja; Karila, Kirsti; Hautala, Paula; Kuukka, Anu; Paananen, Maiju;  Ruutiainen, Ville & Eerola, Petteri (2017) Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä. CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Työpaperi 24/2017, THL Helsinki 2017.
 • Närvi, Johanna,  Lammi-Taskula, Johanna,  Hietamäki, Johanna,  Malander, Johanna & Repo, Katja (2018) Nelivuotiaiden lasten hyvinvointi ja palvelut. CHILDCARE-hankkeen NEVA-kyselytutkimuksen tuloksia viidestä kunnasta. Työpaperi 24/2018, THL.
 • Lammi-Taskula, Johanna, Vuorenmaa, Maaret, Aunola, Kaisa & Sorkkila, Matilda (2020) Matalan kynnyksen sosiaalipalvelut lapsiperheiden tukena ja palveluiden käyttö COVID-19-epidemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 15/2020.
 • Sulkanen, Mimmu & Närvi, Johanna & Kuusiholma, Julia & Lammi-Taskula, Johanna & Räikkönen, Eija & Alasuutari, Maarit (2020) Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut neljävuotiaiden lasten perheissä. CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2019 perustulokset. Työpaperi 28/2020, THL Helsinki 2020.

Huomionosoitukset

 • Työelämän tutkimuspäivien Hyvä työ! -tunnustuspalkinto 2019 yhdessä Minna Salmen ja Johanna Närvin kanssa.

Kansainvälinen osallistuminen

 • International Leave Policies and Research network, national expert 2005– 
 • International Work and Family Researchers’ Network, member 2012– 

 Lisätietoa verkossa