Johanna Närvi

Johanna Närvi, erikoistutkija, THL

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 7467
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Perhevapaat, perhepolitiikka
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen
 • Vanhemmuus ja sukupuolten tasa-arvo
 • Lapsiperheiden hyvinvointi

Päätehtävät

 • Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät asiantuntemusalueilla

Koulutus

 • 2014, YTT, sukupuolentutkimus, Tampereen yliopisto
 • 2008, VTM, sosiologia, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • erikoistutkija, THL, 2014–
 • tutkija, THL/Stakes, 2008–2014
 • tutkimusavustaja, Stakes, 2006–2008

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • ruotsi (hyvä)
 • englanti (erinomainen)
 • ranska (hyvä)
 • italia (hyvä)
 • espanja (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

Päättyneet projektit

 • Koronaepidemian vaikutukset lapsiperheiden hyvinvointiin (2020–2021)
 • Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä – CHILDCARE (2018–2021)

Verkostot

 • International Network on Leave Policy and Research, jäsen
 • Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura PELS, hallituksen jäsen

Julkaisuja

Artikkelit tieteellisissä lehdissä

Kirja-artikkelit

 • Terävä, Johanna & Närvi, Johanna & Lammi-Taskula, Johanna & Eerola, Petteri (2022) Kuka hoitaa kotona? Teoksessa P. Eerola ym. (toim.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut — Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Närvi, Johanna & Salmi, Minna & Lammi-Taskula, Johanna (2020) Home care and early childhood education in Finland: Policies and practices of childcare. Teoksessa Katja Repo ym. (toim.) The Policies of Childcare and Early Childhood Education: Does Equal Access Matter? Cheltenham: Edward Elgar, 133–151.
 • Närvi, Johanna & Salmi, Minna (2019) Kotitöiden ja yhteisten kulujen jakaminen tyytyväisyyden tai ristiriitojen lähteenä parisuhteissa. Teoksessa Mia Teräsaho & Johanna Närvi (toim): Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – analyyseja tasa-arvobarometrista 2017. Raportti 6/2019. Helsinki: THL.

Raportit ja työpaperit

Monografiat ja toimitetut teokset

Verkkojulkaisut