Ennakkotiedot 2023

 

Sairaaloiden tuottavuus -tilaston tuottaja- ja aluetietokantojen ennakkotiedot on julkaistu 1.7.2024 tilastovuoden 2023 osalta. Aikasarjatiedot 2019-2023 tullaan julkaisemaan piakkoin ja ne päivitetään tänne.

 

Tuottajatietokannat

Poikkileikkaus eli yhden vuoden tietoja koskeva tarkastelu

 1. Erikoisalatuottavuus

  Sisältää yhden vuoden toiminta- ja tuottavuustiedot erikoissaloittain ja sairaaloittain,  somaattinen erikoissairaanhoito.
  Excel-tiedosto (xlsx 125 kt)

 2. Sairaaloiden tuottavuus

  Sisältää yhden vuoden toiminta- ja tuottavuustiedot sairaala yhteensä tasolla, somaattinen erikoissairaanhoito.
  Excel-tiedosto (xlsx 30 kt)

 3. Hoitojaksotietokanta

  Sisältää yhden vuoden DRG -hoitojaksotiedot erikoisaloittain ja sairaaloittain, somaattinen erikoissairaanhoito.
  Excel-tiedosto (xlsx 5,7 Mt)

 4. Episoditietokanta

  Sisältää yhden vuoden Episodi/NDRG -hoitojaksotiedot erikoisaloittain ja sairaaloittain, somaattinen erikoissairaanhoito.
  Excel-tiedosto (xlsx 3,6 Mt)

Aluetietokannat

Poikkileikkaus eli yhden vuoden tietoja koskeva tarkastelu

 1. Alueellinen episoditietokanta
  Sisältää yhden vuoden alue-episoditiedot hyvinvointialueittain, somaattinen erikoissairaanhoito.
  Excel-tiedosto (xlsx 4,8 Mt)

 2. Alueellinen hoitojaksotietokanta
  Sisältää yhden vuoden aluetason Drg-hoitojaksotiedot hyvinvointialueittain. Alueellinen sairaanhoitopiiritason erikoisalatietokanta, somaattinen erikoissairaanhoito
  Excel-tiedosto (xlsx 4,7 Mt)

 3. Alueellinen erikoisalatietokanta
  Sisältää yhden vuoden aluetason erikoisalakohtaiset tiedot hyvinvointialueittain, somaattinen erikoissairaanhoito.
  Excel-tiedosto (xlsx 290 kt)

 4. Alueellinen kuntatason erikoisalatietokanta
  Sisältää uusimman vuoden aluetason erikoisalakohtaiset tiedot kunnittain, somaattinen erikoissairaanhoito.
  Excel-tiedosto (xlsx 0,7 Mt)

 5. Tarvevakioitu alueellinen kuntatason tietokanta
  Sisältää uusimman vuoden aluetason tiedot kunnittain tarvevakioituina erikoisalat yhteensä -tasolla.
  Excel-tiedosto (xls 133 kt)

 6. Tarvevakioitu alueellinen hyvinvointialuetason tietokanta
  Sisältää uusimman vuoden aluetason tiedot hyvinvointialueittain tarvevakioituina erikoisalat yhteensä -tasolla.
  Excel-tiedosto (xls 117 kt)

 

Lisätietoja

Petri Matveinen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7682
[email protected]