Sairaaloiden tuottavuus 2021

Kaikkien yliopistosairaaloiden tuottavuus nousi

Kaikkien yliopistosairaaloiden tuottavuus nousi vuoden 2021 aikana. Kustannukset laskivat vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna keskimäärin kaksi prosenttiyksikköä samalla kun palvelutuotanto nousi seitsemän prosenttiyksikköä.

Tänä aikana tuottavuus nousi eniten HYKSissä (10 prosenttiyksikköä). HYKSin päivystyskäyntien määrä nousi yhdeksän prosenttia ja vuodeosastohoitojaksojen määrä kolme prosenttia. Kaikissa sairaalaryhmissä päivystyskäyntien määrä nousi yhteensä seitsemän prosenttia.

Keskussairaaloissa erikoissairaanhoidon tuottavuus (ilman psykiatriaa) nousi yhden prosenttiyksikön vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna.

Somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja käytettiin tarvevakioituna asukasta kohti vähiten Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä vuonna 2021. Alueella käytettiin palveluja 11 prosenttia vähemmän kuin maassa keskimäärin. Vastaavat laskennalliset kustannukset olivat 16 prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. Palvelujen vähäisestä käytöstä johtuen Pohjois-Karjala säästi laskennallisesti yhteensä 32 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tarvevakioidut tiedot on laskettu myös hyvinvointialueiden mukaisesti.

8.2.2024 korjattu tilastoraporttia. Aikaisemmat tiedot saatavissa pyynnöstä.

16.11.2023 korjattu tilastoraporttia sekä liitetaulukot 5, 11, 12 ja 13. Aikaisemmat tiedot saatavissa pyynnöstä.

18.10.2023 korjattu tilastoraporttia sekä liitetaulukot 6, 10, 11 ja 14. Alkuperäinen tieto saatavissa pyynnöstä.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio yliopistosairaaloiden tuottavuuden kehittymisestä 2016 -2020
Kuvio 1. Yliopistosairaaloiden tuottavuus vuosina 2017–2021; indeksi 2017 = 100.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Somaattisen erikoissairaanhoidon toiminta- ja taloustiedot sisältävät sairaalapalveluiden käyttöä, kustannuksia ja tuottavuutta koskevia tietoja sairaanhoitopiireittäin, sairaaloittain, kunnittain, erikoisaloittain ja potilasryhmittäin (NordDRG Full -hoitojaksot). Tiedot ovat sekä tuottaja- että aluekohtaisia. Tuottajakohtaisessa tarkastelussa ovat mukana kaikki somaattista erikoissairaanhoitoa tuottavat julkiset sairaalat. Alueellisessa tarkastelussa ovat mukana myös yksityissektorin laitoshoito ja lähes koko päiväkirurginen hoito.

Tilastoaineisto perustuu sairaaloiden vuosittain THL:lle toimittamiin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteritietoihin (HILMO) sekä erikseen sairaaloilta vuosittain kerättäviin sairaala- ja erikoisalakohtaisiin kustannustietoihin.

Toiminta- ja taloustiedot yhdistetään toimintaa ja tuottavuutta kuvaaviksi indikaattoreiksi määriteltyjen laskentasääntöjen mukaisesti.

Sairaaloiden tuottavuus -tilastoraportti julkaistaan kerran vuodessa. Lisäksi toiminta- ja taloustiedot julkaistaan sähköisinä tietokantaraportteina (Benchmarking-tiedot). Ennakkotiedot sähköisistä tietokantaraporteista julkaistaan heinäkuussa. Lopulliset tiedot julkaistaan lokakuussa.

Lähde

Sairaaloiden tuottavuus 2021
Sjukhusens produktivitet 2021
Hospital benchmarking 2021

Tilastoraportti 46/2023, 4.7.2023.
Suomen virallinen tilasto, Sairaaloiden tuottavuus. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Seija Tuukkanen
puh. 029 524 7413

Petri Matveinen
puh. 029 524 7682

sähköposti:[email protected]