Tietokannat

Sairaaloiden Benchmarking -aineistosta on muodostettu 13 erillistä tietokantaa, jotka kaikki mahdollistavat vertailun eri näkökulmista samantyyppisillä mittareilla.

Tuottajatietokannoilla vertaillaan ja arvioidaan tuottajien toimintaa.

Aluetietokannoilla vertaillaan ja arvioidaan alueellista toimintaa.

Kokonaiskuvan saamiseksi arviointia on hyödyllistä suorittaa sekä tuottajan että alueen näkökulmasta.

Benchmarking -tietokannoissa on nyt kaikki julkisen sektorin somaattista erikoissairaanhoitoa tuottavat sairaalat ml. erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat.

Sekä tuottaja- että aluetietokantojen aineistoja voidaan tarkastella yhdeltä vuodelta tai aikasarjoina.

Poikkileikkaus eli yhden vuoden tietoja koskeva tarkastelu

Poikkileikkaustiedoissa tarkastellaan aikasarjan uusimman vuoden toiminta- ja tuottavuustietoja. Indeksit on laskettu siten, että niissä vertaillaan eri sairaalaryhmien tietoja toisiinsa. Sairaalaryhmän keskiarvo on 100.

Aikasarjatarkastelu

Aikasarjatiedoissa tarkastellaan viiden vuoden toiminta- ja tuottavuustietoja.

Indeksit on laskettu siten, että niissä vertaillaan sairaalan oman toiminnan ja tuottavuuden kehitystä lähtövuoteen verrattuna. Aikasarjan ensimmäinen vuosi on 100.