Hyvinvointialueiden mielenterveyden edistämisen kyvykkyyden, osaamisen ja yhteistoimijuuden vahvistaminen

Kesto:

01.03.2023-31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Hanke tutkii hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen mielenterveyden edistämisen kyvykkyyttä, osaamista ja yhteistoimijuutta. 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen mielenterveyden edistämisen kyvykkyyttä ja sen yhteiskehittämistä: 

  • millaisia eri rooleja ja tehtäviä on mielenterveyden edistämisen käytännöissä,
  • millaisia haasteita mielenterveyden edistämisessä ilmenee ja 
  • millaista mielenterveyden edistämisen ja yhteistyön mahdollistavaa osaamista, yhteistyön käytäntöjä ja rakenteita tarvitaan. 

Tutkimus- ja kehittämistyö tuottaa yhteistyötä ja yhteistoimintarakenteita kuvaavan ekosysteemisen mallinnuksen hyvinvointialueelle.

Toteutus

Tutkimushanke toteutetaan osallistavan toimintatutkimuksen viitekehystä ja toiminnallisen oppimisen lähestymistapaa hyödyntäen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja alueen kuntien ammattilaiset, päätösten tekijät, alueella toimivien järjestöjen ja kansalaisyhdistysten edustajat, ml.kokemusasiantuntijat, sekä alueella toimivien oppilaitosten edustajat osallistuvat toimintatutkimuksen työpajoihin yhteiskehittäjinä. 

Yhteiskehittäminen, reflektointi ja arviointi sekä toiminnallinen oppiminen tapahtuvat kolmessa työpajassa prosessinomaisesti, samat osallistujat ovat mukana tutkimuksen alusta loppuun saakka. 

Lisäksi työpajoihin osallistuvien kotikunnista kutsutaan hyvinvointialueelta tutkimukseen mukaan kolmee rityyppistä pilottikuntaa, joissa testataan työpajojen 1-2 tuloksia oman kunnan käytännöissä. 

Työpajojen osallistujat arvioivat myös toimintatutkimuksen kokonaisprosessin onnistumisia ja haasteita sekä osallistuvat soveltuvin osin tulosten analysointiin ja raportointiin. 

Yhteistyökumppanit

  • Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
  • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Sosiaali- ja terveysala
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Rahoitus

Työsuojelurahasto

Yhteystiedot

Nina Tamminen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7331
sähköposti: [email protected]