Päättyneet tutkimukset ja hankkeet

Alla on listattu tutkimuksia ja hankkeita, joita THL on rahoittanut tai joihin THL on saanut ulkopuolista rahoitusta. Niiden toteutusvaiheen toimenpiteet, kuten tiedonkeruu, ovat päättyneet, mutta tutkimuksista saattaa edelleen kertyä seurantatietoa rekistereihin. Monien tutkimusten aineistoja myös käytetään edelleen aktiivisesti.