Aikuissosiaalityön suuriin asiakasmääriin ja henkilöstön pysyvyyteen tarvitaan ratkaisuja hyvinvointialueilla – kuuntele uusi podcast

Julkaisuajankohta 25.4.2023

Aikuissosiaalityön suuret asiakasmäärät kävivät ilmi kyselyssä, jolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kartoitti aikuissosiaalityön tilannetta vuoden 2022 lopulla. Suurin osa aikuissosiaalityön organisoimisesta vastaavista henkilöistä arvioi, että aikuissosiaalityössä on keskimäärin 50–100 asiakasta per sosiaalityöntekijä. Heidän arvioiden mukaan asiakasmäärät eivät ole ainakaan vähenemässä lähivuosina.

Asiakkaiden suuri määrä ja sen aiheuttama kuormitus näkyy ja kuuluu esimerkiksi sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n jäsenistössä.

”Talentiaan tulee jäseniltä yhteydenottoja, joista ilmenee kuormituksen johtuvan siitä, että asiakkaita on liikaa”, sanoo Talenteria ry:n puheenjohtaja Jenni Karsio.

Henkilöstön pysyvyys vaikuttaa myös asiakasmääriin

Sosiaalityöntekijöiden tai sosiaaliohjaajien määriä ei THL:n tekemän selvityksen mukaan olla lisäämässä hyvinvointialueilla. Sen sijaan hyvinvointialueiden sosiaalihuollossa kamppaillaan henkilöstön pysyvyyteen liittyvien ongelmien kanssa. Vaihtuvuus on ollut viime vuosina suurta.

Suomessa on noin 7000 laillistettua sosiaalityöntekijää, joista suurin osa siirtyi vuoden 2023 alusta työskentelemään hyvinvointialueilla. Kymmenen vuoden aikana noin kolmannes on eläköitymässä. Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva arvioi, että Suomessa on noin 2700 sosiaalityöntekijän vaje. 

”Aikuissosiaalityön asiakasmääriin vaikuttaa virkojen ja tehtävien määrän lisäksi se, kuinka monta tehtävää on täytettynä ja kuinka pysyvästi ihmisiä tehtäviin saadaan”, toteaa Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

”Pysyvyys yleensä luo hyviä asiakassuhteita ja vähentää sosiaalityön ruuhkaa, jolloin myös työnjako saadaan toimimaan”, Lindberg sanoo.

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast sarjassa etsitään ratkaisuja sosiaalityön ajankohtaisiin haasteisiin

Kuuntele lisää podcastistamme, millaisin keinoin työntekijöiden pysyvyyttä ja sitoutumista voitaisiin parantaa Jenni Karsion ja Jukka Lindbergin mielestä. Kuulet myös heidän näkemyksiään mahdollisesta asiakasmitoituksesta aikuissosiaalityössä.

Neliosainen On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast-sarja käsittelee aikuissosiaalityön ajankohtaisia kysymyksiä ratkaisukeskeisesti ja tuo esiin ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Juontajina ensimmäisessä jaksossa toimivat THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto ja tutkija Niina Tanner

Podcast on tehty osana Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -hanketta.

Pääset ensimmäiseen jaksoon tästä:

On aika puhua aikuissosiaalistyöstä -podcast (Soundcloud)

Lisätietoa

THL:n tiedote: Aikuissosiaalityö siirtyi hyvinvointialueille – asiakasmäärät paikoitellen huomattavan suuria, työntekijäresurssit pysyvät pääosin ennallaan

Keva: Kuntien työvoimaennuste 2030

Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -hanke

Yhteystiedot

Minna Kivipelto
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7760 
sähköposti: [email protected]

Jenni Karsio
puheenjohtaja
Talentia ry
puh. 044 541 5955
sähköposti: jenni.karsio(at)talentia.fi

Jukka Lindberg
hyvinvointialuejohtaja
Kainuun hyvinvointialue
puh. 040 688 4055
sähköposti: jukka.lindberg(at)kainuu.fi

Sote-palvelujen johtaminen Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - Sote-palvelujen johtaminen