Alaikäiset hankkivat nuuskaa yhä useammin sosiaalisen median kanavista

Julkaisuajankohta 8.4.2022

Alaikäiset saavat savukkeita, sähkösavukkeita ja nuuskaa yleisimmin kavereilta niin, että kaverit joko hakevat tai tarjoavat tuotteita. Sosiaalisen median hankintakanavat ovat kuitenkin kasvaneet viime vuosina suurempaan rooliin.

”Sosiaalisen median palveluihin on syntynyt esimerkiksi nuuskanvälitysryhmiä, jotka voivat tarjota alaikäisille helpon väylän ostoihin. Tähän puuttuminen edellyttää tarkkaavaisuutta ja toimia niin vanhemmilta kuin nuorten parissa toimivilta ja valvontaviranomaisilta. Keskeisessä asemassa ovat myös sosiaalisen median palvelut ja ylläpitäjät”, toteaa THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila.

Kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 2021 viimeisen kuukauden aikana nuuskanneista alaikäisistä peruskoululaisista 38 prosenttia, lukiolaisista 31 prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista 36 prosenttia raportoi hankkineensa nuuskan sosiaalisen median välityksellä.

Vuonna 2017 vastaavat osuudet olivat 15 prosenttia, 9 prosenttia ja 12 prosenttia.

Peruskoulun ja lukion tytöt ovat saavuttaneet tupakkalain tavoitteen

Tupakkalain alaisten tuotteiden käyttö nuorilla on kaiken kaikkiaan vähentynyt, mutta epätasaisesti eri koulutusryhmissä.

Vuonna 2021 perusopetuksen 8.–9. luokkalaisista 36 prosenttia, lukiolaisista 43 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 67 prosenttia oli käyttänyt jotain tupakkalain alaista tuotetta ainakin kerran.

Tupakkalain alaisilla tuotteilla tarkoitetaan savukkeita, sähkösavukkeita, nuuskaa ja vesipiipputupakkaa.

Säännöllistä käyttöä tarkasteltaessa peruskoulun ja lukion tytöt ovat saavuttaneet tupakkalain tavoitetason, eli tuotteita päivittäin käyttävien osuus oli enintään viisi prosenttia.

Kauimpana tavoitteesta olivat ammattiin opiskelevat nuoret, joista 26 prosenttia käytti jotain tupakkalain alaista tuotetta päivittäin vuonna 2021. Osuudet olivat selvästi korkeammat, jos myös satunnainen käyttö huomioidaan.

”Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aloitetaan yleensä alle 20-vuotiaana, kun aivojen kehitys on vielä kesken ja nikotiiniriippuvuus voi syntyä vähäisestäkin käyttömäärästä. Epäsäännöllinen käyttö tulisikin huomioida nuorilla paremmin”, sanoo THL:n erityisasiantuntija Otto Ruokolainen.

Tupakkalain tavoitteen saavuttaminen kaikissa ryhmissä edellyttää yhä lisätoimia. Tupakkalain alaisten tuotteiden ikärajan korottaminen 20 vuoteen, puuttuminen tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämiseen nuorille sekä säännölliset veronkorotukset tukevat sekä tupakkahaittojen ehkäisyä että väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista.

Koulutusryhmittäiset erot nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilussa, käytössä ja hankinnassa 2017–2021, THL, Tutkimuksesta tiiviisti 21/2022.

Lisätietoa

THL seuraa tupakkalain alaisten tuotteiden käytön yleisyyttä ja tutkii tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia. Lisää aiheesta THL:n verkkopalvelussa.

Hanna Ollila
erityisasiantuntija
puh. 029 524 8617

Otto Ruokolainen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 6241

Sähköposti: [email protected]

 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto tupakka - thlfi tutkimusuutinen - thlfi