Tupakka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteinen tehtävä on seurata tupakkalain alaisten tuotteiden käytön yleisyyttä ja tutkia tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia. Lisäksi THL tekee ja tukee tupakkalain alaisten tuotteiden haittojen ehkäisyyn liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä.

Tupakkalain tavoite on tupakkalain alaisten tuotteiden käytön loppuminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin vuonna 2030.