Asukkaat valittavat eniten ravintoloista, naapureilta ja talotekniikasta kantautuvasta melusta

Julkaisuajankohta 29.4.2024 10.42
Uutinen

Tyypillisimmät viranomaisten saamat asuntoihin kantautuvaa melua koskevat yhteydenotot ja terveyshaittaepäilyt liittyvät ravintoloihin ja niiden terasseihin, lähinaapureihin sekä talotekniikkaan, kuten ilmanvaihtokoneisiin.

Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamasta kyselystä, joka tehtiin kuntien ja kuntayhtymien ympäristöterveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun viranhaltijoille. Vastaukset kattoivat yhteensä 125 kuntaa.

Ympäristömelu on yksi keskeisimmistä elinympäristön stressitekijöistä ja terveyshaitan aiheuttajista

Ympäristömeluun liittyvät asumisterveysasiat kuten mahdollisten ristiriitatilanteiden käsittely ja valvonta kuuluvat kuntien ympäristöterveysviranomaisten toimenkuvaan. 

Asuntoihin kantautuvan melun valvontaa ohjaa asumisterveysasetus, jossa on määritelty päivä- ja yöaikaiset toimenpiderajat asunnoille ja muille oleskelutiloille.

THL:n kyselyn mukaan: 

  • Yli puolet sisä- ja ulkomelukysymyksiin vastanneista viranomaisista arvioi, että ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu tekevät riittävästi yhteistyötä meluongelmien ratkaisemiseksi heidän edustamassa kunnassa tai kuntayhtymässä. Kolmannes toivoi yhteistyön lisäämistä ja 12 prosenttia koki, ettei yhteistyö ollut riittävää.
  • Noin puolella vastaajista ei ollut tarvetta asumisterveysasetuksen mukaisille sisämelumittauksille edes vuosittain. Yli puolet vastaajista kaipasi silti lisää sisämelumittauksiin liittyvää ohjeistusta, koulutusta ja osaamista
  • Sisämelumittauksia koskevat kehitystarpeet liittyivät tyypillisimmin mittauslaitteiden käyttöön, henkilöresurssien lisäämiseen, eri viranomaisten roolien selkeyttämiseen sekä asumisterveysasetuksen soveltamiseen.

THL:n toteuttaman kyselyn tulokset julkaistiin artikkelissa, joka ilmestyi Ympäristö ja terveys -lehdessä huhtikuussa.

Viite

Tytti P. Pasanen, Timo Lanki, Tarja Yli-Tuomi, Taina Siponen, Pekka Taimisto. Sisämelu viranomaistyössä. Ympäristö ja terveys 3/2024. 

Lisätietoja

Melu

Tytti Pasanen
erikoistutkija
THL
p. 029 524 6114
[email protected]

Ympäristöterveys Ympäristöterveys Ympäristöterveys