Biopankkilain uudistus tulee voimaan vuoden 2024 alussa

Julkaisuajankohta 20.12.2023 15.32
Uutinen

Biopankkilaki uudistuu 1.1.2024 alkaen. Lakimuutoksella halutaan saattaa tietojen käsittely biopankeissa vastaamaan nykyistä paremmin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) henkilötietojen käsittelystä.

Mikä muuttuu?

Henkilötietojen käsittelyperuste biopankkitoiminnassa muuttuu. Näytteiden ja näytteisiin liittyvien tietojen sekä terveystietojen käsittely biopankissa perustui aiemmin näytteenantajan kirjalliseen suostumukseen. Biopankkilain uudistamisen myötä suostumus annetaan jatkossa näytteiden ja näytteisiin liittyvien tietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi biopankkiin. Terveystietojen liittäminen näytteeseen ja käyttö biopankkitutkimuksessa edellyttää lisäksi hyväksyntää, joka annetaan samalla lomakkeella kuin suostumus.

Lakimuutoksen myötä THL Biopankki uudistaa kaikki suostumusasiakirjansa vastaamaan uutta biopankkilakia. Uudistuvalla THL Biopankin kieltolomakkeella voit jatkossa peruuttaa suostumuksen ja/tai vastustaa näytteiden ja tietojen käsittelyä biopankissa. Uudet asiakirjat tulevat käyttöön alkuvuodesta 2024.

Mikä pysyy ennallaan?

Biopankkitoimintaan osallistuminen ja suostumuksen ja hyväksynnän antaminen on vapaaehtoista. Aiemmin antamasi biopankkisuostumus tai -kielto pysyvät edelleen voimassa.

Mikäli haluat tehdä biopankkikiellon, voit edelleen tehdä sen verkkosivultamme löytyvällä kieltolomakkeella.
Biopankkisuostumuksen peruuttaminen

Mikäli haluat saada tietoa omien näytteidesi ja tietojesi käytöstä THL Biopankissa, voit edelleen tehdä tiedustelun biopankille verkkosivuiltamme löytyvällä tiedustelulomakkeella.
Tiedustelun tekeminen THL Biopankkiin

THL Biopankki biopankki