Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle tunnustus vaikuttavasta hoidosta perusterveydenhuollossa

Julkaisuajankohta 22.5.2024 13.11
Uutinen

Tunnustus vaikuttavasta hoidosta perusterveydenhuollossa jaettiin tänään THL:n laaturekisterien ensimmäisessä yhteisessä vertaiskehittämispäivässä Oulussa. Tunnustuksen sai Etelä-Karjalan hyvinvointialue. Tunnustus pohjautuu THL:n laaturekisterien tietoihin.

Vaikuttavuustunnustus on huomionosoitus onnistumisesta perusterveydenhuollossa

Vaikuttavuustunnustuksessa arvioitiin hyvinvointialueita THL:n laaturekisterien perusterveydenhuoltoa koskevien indikaattoreiden perusteella. Indikaattoreita olivat esimerkiksi tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden pitkäaikaisverensokeri ja sepelvaltimotautia sairastavien sydäninfarktin saaneiden potilaiden LDL-kolesteroli. 

”Molemmat indikaattorit ovat tärkeitä keskeisten kansansairauksiemme hoidossa”, toteaa THL:n vaikuttavuusylilääkäri Aapo Tahkola

"Esimerkiksi sydäninfarktipotilaan koholla oleva LDL-kolesteroli nostaa riskiä uudelle sydäninfarktille ja muille sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksille. Potilaan oikea-aikaisella ja hyvällä hoidolla voidaan tuota riskiä tehokkaasti alentaa ja estää sairastumisia. Tässä perusterveydenhuollon ammattilaisten rooli on aivan olennaisen tärkeä”, Aapo Tahkola korostaa.  

Miten Etelä-Karjalassa on onnistuttu?

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tulokset laaturekisterien perusterveydenhuoltoa koskevissa indikaattoreissa olivat maan kärkeä. Töitä muutoksen eteen on tehty.

”Olemme tehneet aiempaa systemaattisemmin pitkäaikaissairaiden seurantakäyntejä. Meillä on keskitetty näiden asiakkaiden seuranta omahoitajille, jotka toimivat työparina lääkäreiden kanssa. Reseptien uusinnan yhteydessä varmistetaan, että seurannan edellyttämät tutkimukset on tehty ja ohjataan niihin tarvittaessa. Samalla varataan aika omahoitajalle hoitosuunnitelman tekoa tai päivitystä varten”, kertoo Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon johtaja Minna Häyhä

”Hyviin tuloksiin on päästy perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja eri vastuualojen tiiviillä, hyvällä yhteistyöllä. Hoitopolkuja on myös kehitetty THL:n Sujuvat palvelut -valmennuksessa”, Minna Häyhä muistuttaa.

Perusterveydenhuollon toimijat kokoontuvat laatutiedon äärelle jälleen ensi vuonna

Seuraava THL:n laaturekisterien yhteinen vertaiskehittämispäivä pidetään vuoden päästä Tampereella. Perusterveydenhuollon tutkimuksen apulaisylilääkäri Elina Tolvanen on innoissaan saadessaan THL:n laaturekisterien vertaiskehittämispäivien konseptin Pirkanmaalle. 

”On upeaa, että pääsemme yhdessä tekemään vuoden 2025 vertaiskehittämispäivää. Laaturekisterien pohjalta tehtävän vertaiskehittämisen hyödyt tulee ulottaa hyvinvointialueille ja vähitellen juurruttaa osaksi kliinistä työtä. Otamme Oulun vertaiskehittämispäivästä saadut opit käyttöön ja kutsumme kaikki vanhat ja uudet kehittäjäkaverit mukaan. Nähdään siis sankoin joukoin Tampereella ensi vuonna!”

Lisätietoa

Kansallisten laaturekisterien raportit

Aapo Tahkola
vaikuttavuusylilääkäri
puh. 029 524 8188
[email protected]

Minna Häyhä
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen avoterveydenhuollon johtaja
puh. 040 5562 530
[email protected] 

Elina Tolvanen
perusterveydenhuollon tutkimuksen apulaisylilääkäri
puh. 050 3133 681
[email protected] 

Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla