Kansallisten laaturekisterien raportit

Laaturekisterien raportit sisältävät tietoa asiakkaiden tai potilaiden saaman hoidon laadusta, tuloksista ja vaikutuksista.

Tältä sivulta löydät linkit tähän mennessä julkaistujen rekisterien raporttisivuille. Sivut sijaitsevat THL:n ylläpitämällä Repo-palvelimella. 

Raportteihin liittyviä palautteita, kehittämisehdotuksia sekä kysymyksiä voi toimittaa sähköpostitse laaturekisterit(at)thl.fi. 
 

Diabetesrekisteri

Diabetesrekisterissä seurataan koko hoitoketjussa toteutunutta seurantaa ja hoitoa. Diabeteksen laaturekisteri kattaa tiedot perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta sekä julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta.
Tutustu diabetesrekisterin raporttiin

Tutustu myös ohjevideoihimme:

HIV-rekisteri

HIV-laaturekisterissä kuvataan seurannassa olevien potilaiden määrää sekä lääkehoidolla olevien, onnistuneesti hoidettujen ja viivästyneiden diagnoosien osuutta yhteistyöalueittain. 
Tutustu HIV-rekisterin raporttiin

Munuaistautirekisteri

Munuaistautien laaturekisteri seuraa munuaiskorvaushoitopotilaiden määrää, hoitomuotoja sekä hoidon toteutumista ja laatua.
Tutustu munuaistautirekisterin raporttiin

Psykoosien hoidon rekisteri

Psykoosien hoidon laaturekisteriin kerätään tietoa psykoosiin sairastuneiden hoidosta ja sen laadusta. Psykoosin laaturekisterin avulla voi vertailla psykoosidiagnoosin saaneiden henkilöiden hoidon laatukriteerien toteutumista sekä pitkäaikaisennustetta alueellisesti ja ajallisesti.
Tutustu psykoosien hoidon rekisterin raporttiin

Selkärekisteri

Selkärekisteriin kerätään kattavaa tietoa Suomessa tehtävistä lanne-, rinta- ja kaularangan leikkauksista. Selkärekisterissä arvioidaan ja seurataan erikoissairaanhoidossa toteutunutta hoitoa.
Tutustu selkärekisterin raporttiin

Suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisteri

Suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisteriin kerätään tietoa koko Suomen väestön suun ja hampaiden sairauksien hoidosta. Rekisterin tavoitteena on seurata ja auttaa parantamaan suusairauksien hoidon laatua ja vaikuttavuutta koko Suomessa. 
Tutustu suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisterin raporttiin

Sydänrekisteri

Sydänrekisteri tuottaa järjestelmällistä ja yhdenmukaista tietoa siitä, miten sepelvaltimotautia sairastavia potilaita hoidetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti Suomessa. Sydänrekisterin tarjoaman tiedon avulla voidaan kehittää sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoidon laatua ja vaikuttavuutta.
Tutustu Sydänrekisterin raporttiin

Tulehduksellisten reumasairauksien rekisteri

Tulehduksellisten reumasairauksien laaturekisteri kuvaa nivelreuman ja lastenreuman alkuvaiheen hoitotuloksia erikoissairaanhoidossa.
Tutustu tulehduksellisten reumasairauksien rekisterin raporttiin

Laaturekisteripilottien raportit

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -pilottihanke toteutettiin THL:ssa vuosina 2018–2020. Hankkeessa oli mukana seitsemän tautikohtaista pilottirekisteriä sekä hoitotyösensitiivisen laadun työryhmä ja perusterveydenhuollon laadun seuranta.