EU-maiden jätevesipohjaista kansanterveyden seurantaa kehitetään - THL on mukana hankkeessa

Julkaisuajankohta 19.6.2024 10.08
Uutinen

THL on mukana uudessa EU-WISH -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa ja kehittää jätevesiseurannan käytön mahdollisuuksia ja yhteistyötä kansanterveyden seurannassa.

Näin voidaan vahvistaa EU-maiden kykyä varautua ja reagoida vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin. Tavoitteena on, että jatkossa yhä useampi maa hyödyntää jätevesiseurantaa osana kansanterveyden edistämistä ja seurantaa. 

Hankkeen tavoitteet:

  • Luoda ja kerätä hyviä käytäntöjä, kuinka jätevesiseuranta voi tukea kansanterveyden seurantaa Euroopassa.
  • Määritellä ja priorisoida jätevedestä analysoitavia muuttujia. 
  • Kehittää ja yhdenmukaistaa epidemiologisia ja laboratorioteknisiä menetelmiä.
  • Parantaa tiedon levittämistä ja viestintää.
  • Kehittää kansallisia jätevedenseurantajärjestelmiä.

 
Hanke kattaa useita jätevesiseurannan osa-alueita, joita ovat hengitystievirusten jätevesiseuranta, antibioottiresistenssin ympäristöseuranta, polioseuranta, uusien tartuntatautiuhkien seuranta sekä kemiallisten yhdisteiden ja huumeiden jätevesipohjainen seuranta.

THL on hankkeessa vetovastuussa työpaketista, jossa kartoitetaan jätevesiseurannan nykytila Euroopan unionin alueella sekä luodaan kriteeristö jätevesiseurannan prioriteeteistä, jotka koskevat seurattavia kansanterveysmuuttujia, niiden seurantatiheyttä ja seurannan väestökattavuutta.

“Hankkeen lopputuotoksena toivotaan olevan jätevesiseurannan integraatio yhdessä muiden kansanterveyden seurantajärjestelmien kanssa. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi erilaiset terveysrekisterit, terveydenhuollon kuormituksen mittarit ja Suomessa myös kansallinen tartuntatautirekisteri”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Tarja Pitkänen.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin terveysohjelma EU4Health. 

Kansanterveyden seurantaa jätevesistä.

Lisätietoja

Terveysuhkiin varautuminen jäteveden seurantaa kehittämällä (EU-WISH)

EU-Wastewater Integrated Surveillance for Public Health

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija 
THL
p. 029 524 6315 
[email protected]

Teemu Gunnar
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija 
THL
p. 029 524 8425 
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset Ympäristöterveys Ympäristöterveys vesi - Infektiotaudit ja rokotukset