Terveysuhkiin varautuminen jäteveden seurantaa kehittämällä (EU-WISH)

Kesto:

01.11.2023-31.10.2026

Vastuuyksikkö:

Asiantuntija-mikrobiologia & Oikeuskemia

Muualla verkossa:

EU-WISH on kansainvälinen hanke, jonka tarkoituksena on tukea ja parantaa EU-maiden kykyä ehkäistä, varautua ja reagoida vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin.

Tavoitteet

 • Jätevedestä analysoitavien muuttujien määrittely ja priorisointi.
 • Epidemiologisten ja laboratorioteknisten menetelmien kehitys ja harmonisointi eri Euroopan maissa ja maiden välillä tuotetun jätevesiaineiston hyödyntämisen tukemiseksi.
 • Luoda ja kerätä hyviä käytäntöjä, kuinka jätevesiseuranta voi tukea kansanterveyden seurantaa Euroopassa.
 • Kehittää jätevesiseurantaosaamista niin, että aiempaa useampi maa hyödyntää jätevesiseurantaa osana kansanterveyden edistämistä ja seurantaa.
 • Parantaa jätevesipohjaisen tiedon levittämistä, viestintää ja yhdistämistä muihin tietolähteisiin.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään kansallisia jäteveden seurantajärjestelmiä jakamalla tietoja sekä parhaita käytäntöjä.

Hanke koostuu seitsemästä työpaketista:

 • WP1: Projektinhallinta ja koordinaatio
 • WP2: Kommunikaatio ja tiedonlevitys
 • WP3: Arviointi ja valmius
 • WP4: Kestävyys ja kapasiteetin rakennus
 • WP5: Nykyisten ja tulevien prioriteettien kartoitus
 • WP6: Epidemiologia ja seuranta
 • WP7: Tekniset laboratoriotoimenpiteet

Rahoitus

Euroopan unionin terveysohjelma EU4Health.

Yhteystiedot

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija
puh. 029 524 6315
[email protected]

Teemu Gunnar
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
puh. 029 524 8425
[email protected]