Icehearts on varhaisen tuen muoto, joka tasoittaa lasten tunne-elämää

Julkaisuajankohta 5.5.2020

Icehearts-toiminta vähentää joukkuetoimintaan osallistuvien lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen oireilua, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkittäistutkimuksen tulokset.

Tulokset tukevat käsitystä, että joukkueurheiluun perustuva Icehearts on ennen muuta varhaisen tuen muoto haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, joista on jo ennen kouluikää herännyt erityinen huoli.

Lapset, joilla on suurempia tunne-elämään tai käyttäytymiseen liittyviä haasteita, tarvitsevat Icehearts-toiminnan rinnalle myös muita tukitoimia, esimerkiksi mielenterveyspalveluja. Icehearts-toiminta vähentää oireilua niillä lapsilla, joiden oireilu oli jo lähtökohtaisesti lievempää. Icehearts-toiminnan merkityksestä lasten tunne-elämälle ja käyttäytymiselle kertoo uusi Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu.

Uusia tukimuotoja Iceheartsin rinnalle

Suomessa on parhaillaan meneillään palvelukokeiluja, joissa Icehearts -joukkuetoiminnan lisäksi lapsen ja perheen hyvinvointia tuetaan uusin keinoin.

Esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton Lapset SIB -hankkeessa kokeillaan räätälöityjä tapoja tukea lapsia ja heidän perheitään arjessa. Kokeilu toteutetaan useammalla paikkakunnalla. Hämeenlinnan SIB-kokeilussa seurataan, voidaanko Icehearts-toiminnan vaikutuksia tehostaa rakentamalla lapsille ja perheille palvelukokonaisuus, jonka tuki on tarpeen mukaista, oikea-aikaista, lapsen tarpeisiin pohjautuvaa sekä koko perheen huomioivaa.

Toinen esimerkki on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n rahoittama, ensi syksynä käynnistyvä hanke, jossa Icehearts-toiminnassa mukana oleville vanhemmille tarjotaan Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmäohjelmaa. Ohjelma tukee vanhemmuutta ja antaa keinoja toimia lapsen kanssa haastavissa tilanteissa.

Icehearts-toimintamallissa Icehearts-kasvattaja sitoutuu ohjaamaan sekä tukemaan lasta joukkueessa ja koulunkäynnissä 12 vuoden ajan. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa, kehittää lapsen sosiaalisia taitoja ja taata lapselle luotettava, läsnä oleva, turvallinen ja pysyvä aikuinen.

Vuonna 2015 käynnistynyt THL:n Icehearts-pitkittäistutkimus seuraa viiden Icehearts-joukkueen lapsia, heidän elämänkulkuaan ja hyvinvointiaan ekaluokalta täysi-ikäiseksi saakka. Tunne-elämän ja käyttäytymisen oireilu on raportoitu yhden vuoden seurannassa.

Lähde: Appelqvist-Schmidlechner K, Kekkonen M., Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts-pitkittäistutkimuksesta.THL, Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020.

Aikaisemmin aiheesta: 

Appelqvst-Schmidlechner K & Kekkonen M., Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue: Tuloksia THL:n pitkittäistutkimuksesta. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 3/2020.

Icehearts vahvistaa liikunnallisuuden lisäksi sosiaalisia taitoja ja mielen hyvinvointia. Uutinen, THL, 18.2.2020

Kekkonen M, ym. Icehearts koulun kumppanina. Julkaisussa: Gissler M ym. (toim.). Nuoret palveluiden pauloissa: Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. Teema 30. THL 2018: 179–192.

Appelqvist-Schmidlechner K, Kekkonen M, Wessman J, Sarparanta T. , Jääsydämet. Icehearts-toiminnassa aloittavien lasten psykososiaalinen hyvinvointi ja arviot toiminnan vaikuttavuudesta yhden vuoden seurannassa. THL, Raportti 6/2017.

Lisätietoa:

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
erikoistutkija, THL
Puh. 029 524 7275

Marjatta Kekkonen
erikoistutkija, THL 
Puh. 029 524 7401

[email protected] 
 

Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys Mielenterveys