Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla terveyteen – ratkaisukeinojen tulee edistää ihmisen ja ympäristön hyvinvointia samanaikaisesti 

Julkaisuajankohta 25.10.2023

Poika suihkussa uimarannalla.

Ilmastonmuutos etenee ja sillä on monia terveysvaikutuksia myös Suomessa.  Ihmisen ja luonnon terveys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia toisistaan ja siksi ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin tulee hakea erityisesti keinoista, jotka edistävät ihmisten ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia samanaikaisesti.   

Ilmastonmuutokseen liittyvistä ilmiöistä eniten terveyshaittoja Suomessa aiheuttavat pitkät helleaallot. Helteet ovat aiempaa voimakkaampia ja kestävät pidempään. Pitkittyneiden hellejaksojen on arvioitu aiheuttaneen vuosittain 200–400 ylimääräistä kuolemaa 2000-luvulla. Erityisesti yli 65-vuotiaiden ja heikossa kunnossa olevien ihmisten kuolleisuusriski kasvaa kuumuuden takia. Helteeseen liittyviä kuolemia on tapahtunut niin kotona kuin hoitolaitoksissa. On tärkeää, että erityisesti hoiva- ja hoitolaitoksissa varaudutaan helteisiin viilentämällä tiloja ja huolehtimalla riittävästä hoitajien määrästä.    

Talvien lämpeneminen puolestaan aiheuttaa liukkautta, mikä lisää kaatumistapaturmia ja voi siten ruuhkauttaa terveydenhuoltoa. Lumen väheneminen ja ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvä sateisuus voivat lisätä pimeyttä ja kaamosoireilua. 

Lisääntyvät sateet ja tulvat voivat puolestaan heikentää vesistöjen ja juomaveden mikrobiologista laatua ja lisätä vesivälitteisten epidemioiden riskiä. Sekä pohjavedet että yksityiset kaivot voivat likaantua rankkasateiden seurauksena. Rakennusten kosteusvaurioiden riski kasvaa, kun sateet ja tulvat kastelevat ulkoseiniä ja perustuksia.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttava jo nyt

“Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin tulee varautua ja riskejä pienentää. Meidän tulee hyödyntää erityisesti ratkaisuja, joista on hyötyä yhtä aikaa sekä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille että ilmastonmuutoksen hillinnälle”, toteaa THL:n TKI -ohjelmajohtaja Jaana Halonen.  

Monet ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille hyväksi olevat keinot edistävät myös ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. Liikkuvan elämäntavan suosiminen ja kasvispainotteinen ruokavalio ovat hyödyksi sekä kansanterveydelle että ympäristölle. Aktiivinen liikkuminen ja kasvisten käytön lisääminen vähentävät esimerkiksi ennenaikaisen kuoleman riskiä. 

”Liikunta ja terveellinen ruokavalio auttavat myös kaamosoireisiin. Yksi täsmäkeino mielenterveyden haasteisiin pimeinä aikoina on lisäksi kirkasvalohoito”, Halonen jatkaa.

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen hillintä edellyttävät pitkän tähtäimen toimia yhteiskunnassa sekä Suomessa että maailmalla. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääminen on keskeistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä ilmanlaadun parantamiseksi ja vaatii pitkän aikavälin investointeja. Ilmastokestävästä yhteiskunnasta hyötyvät viime kädessä kaikki.

Ilmastonmuutos ja sen terveysvaikutukset ovat osa planetaarista terveyttä ja hyvinvointia   

Planetaarisella terveydellä ja hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että ihmisen ja luonnon terveys muodostavat kokonaisuuden ja ovat väistämättä riippuvaisia toisistaan. THL ehdottaa vaikuttamistavoitteissaan, että planetaarinen terveys ja hyvinvointi nostetaan päätöksenteon ytimeen, jotta voidaan samanaikaisesti edistää sekä ihmisten että koko maapallon terveyttä ja hyvinvointia.

THL:n vaikuttamistavoitteet 

Lisätietoja:

Ilmastonmuutos (Ympäristöterveys)

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin on varauduttava (Lääkärilehti)

Kasvi- ja kalapainotteiset ruokavaliot edistävät ihmisten ja ympäristön terveyttä – muutoksia ruokavalioissa voidaan tukea monilla keinoilla

Yhteystiedot:

Jaana Halonen
THL
TKI-ohjelmajohtaja
p. 029 524 6100
[email protected]
 

Pääsivusto Ympäristöterveys ilmastonmuutos - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi