Ilmastonmuutos

Ihmisen toiminta vaikuttaa monin tavoin ympäristöön, muun muassa ilmaston lämpenemiseen. Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat puolestaan monin tavoin kansalaisten terveydentilaan ja hyvinvointiin. Tämä on planetaarista terveyttä, toisin sanoen hyvinvointimme ja terveytemme ovat riippuvaisia ympäristömme hyvinvoinnista. Planetaarisen terveyden edellytys on kestävä elämäntapa, johon voimme vaikuttaa elintavoillamme ja valinnoillamme.

Kuvassa on esitetty tämän thl.fi-sivun ja sen alisivujen ilmastonmuutosta koskevat teemat. Teemat ilmenevät sivujen otsikoista.
THL tuottaa lisää tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Arvioimme ilmastonmuutoksesta johtuvien uhkien vaikutuksia ja osoitamme kehityssuuntia, jotka mahdollistavat kestävät elinympäristöt muuttuvassa ilmastossa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ilmenevät monin tavoin

Ilmastonmuutoksella on monia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen on tehtävä töitä ja samalla on valmistauduttava muutoksiin sopeutumiseen. Hyvinvointipolitiikalla voidaan tukea näitä toimia ja samalla huomioida se, että muutokset koskettavat eri väestöryhmiä eri tavoin.

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia ovat esimerkiksi kuumuuden ja helteen vaikutukset esimerkiksi kroonisten sairauksien pahenemiseen sekä pimenevien talvien mielenterveysvaikutukset. Myös vesiturvallisuuden heikkenemisen riski, hyönteis- ja eläinvälitteisten tautien, eli zoonoottisten tartuntatautien sekä muidenkin infektiotautien leviämisen lisääntyminen vaikuttavat terveyteen. Muuttuva ilmasto tuo uudenlaisia vaatimuksia myös esimerkiksi rakennusten säänkestävyydelle ja sisäilmaongelmien ehkäisyyn.
Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset

Ilmastonmuutoksen sosiaaliset vaikutukset

Ilmaston muuttumisesta Suomessa ja muissa maissa aiheutuu myös sosioekonomisia vaikutuksia, kuten eriarvoistumisen lisääntymistä, mikä voi heijastua suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ilmastonmuutoksen sosiaalisiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa hyvinvointipolitiikalla.
Ilmastonmuutoksen sosiaaliset vaikutukset

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Terveysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten tunnistamisen lisäksi ilmastonmuutosta on myös hillittävä. Yksi keino tähän on kestävä ja terveellinen ravitsemus ja reilut ruokajärjestelmät, jotka huomioivat maapallon kantokyvyn. Toinen jokapäiväiseen toimintaan liittyvä hillintätapa on myös ilmastoystävällisen, terveyttä edistävä ja reilun liikkumisen mahdollistaminen.
Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Sopeutumistoimia tarvitaan myös elinympäristössämme. Muuttuva ilmasto tuo uudenlaisia vaatimuksia esimerkiksi rakennusten säänkestävyydelle ja terveellisyyden ylläpitämiselle.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutostyö THL:ssä

Ilmastonmuutostyö ja planetaarinen terveyden ajatuksen edistäminen ovat olennaisia ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi – myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja asiantuntijayhteistyöhön perustuvaa asiantuntemusta ja ohjausta ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutusten torjumiseksi.

Autamme nykyisiä ja tulevia päätöksentekijöitä arvioimaan ja kehittämään ilmasto-, hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöpolitiikkaa yhtenäisesti alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tulevina vuosina THL jatkaa:

  • Tiedon tuottamista ilmastonmuutoksen terveydellisistä ja sosiaalisista vaikutuksista.
  • Tietoisuuden lisäämistä ilmastonmuutoksen terveydellisistä ja sosiaalisista vaikutuksista, mukaan lukien ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät vaikutukset.
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillinnän edistämistä tietoon pohjautuen.
  • Kestävyysmurroksen tukemista tutkimalla erilaisia toimintavaihtoehtoja matkalla hiilineutraaliin hyvinvointiyhteiskuntaan.

Työmme ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutusten parissa on osa missiotamme: “Edistämme väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, ehkäisemme sairauksia ja sosiaalisia ongelmia sekä kehitämme hyvinvointiyhteiskuntaa”.

Lue lisää: THL:n strategia