Jätevesitutkimus tukee havaintoja koronan ilmaantuvuudesta - virusta esiintyy yhä ympäri maata

Julkaisuajankohta 2.2.2021

Viimeisimmässä laajassa seurannassa 24.–25.1. koronaviruksen geeniperimää havaittiin kaikkiaan 26 jätevedenpuhdistamon näytteistä. Koronavirusta ei havaittu Porin Luotsinmäen ja Kokkolan Hopeakivenlahden puhdistamoiden näytteistä.

Tammikuun ensimmäisessä laajassa jätevesiseurannassa 10.–11.1. koronaviruksen geeniperimää löytyi Kokkolan Hopeakivenlahtea lukuun ottamatta kaikilta näytteenottoon osallistuvilta jätevedenpuhdistamoilta. Koronavirusta tutkitaan kaikkiaan 28 jätevedenpuhdistamon näytteistä kahden viikon seurantajaksoissa.

Viruksen kopiomäärät seuraavat tautitrendiä

Jäteveden puhdistamoilta kerättyjen näytteiden yhteenlasketut koronaviruksen RNA-kopioiden lukumäärät seuraavat varsin yhdenmukaisesti koronavirustartuntojen ilmaantuvuutta Suomessa. 
Jätevesinäytteet kattavat noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

Kuvaaja, jossa RNA-viruskopioiden lukumäärä seuraa koronavirustartuntojen ilmaantuvuutta elokuusta 2020 tammikuuhun 2021.

”Koronaviruksen jätevesihavainnot seuraavat pitkälti tautitrendiä, joka havaitaan yksilötestauksessa. Jäteveden näytteenoton ajankohdasta riippuen tautitilanteen kiihtymistä on pystytty havaitsemaan jätevedestä ajoittain jopa ennen yksilötestausta”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Tarja Pitkänen.

RNA-kopioiden määrässä eri paikkakunnilla on puhdistamokohtaisella tasolla paljon vaihtelua. Monet näytteen laatutekijät, kuten näytteen lämpötila ja jäteveden virtauksen viiveet viemäriverkostossa, voivat vaikuttaa tulokseen.

”Yhteenlaskettuna koko maan tasolla yksittäisen näytteen merkitys pienenee”, Pitkänen sanoo.

Koronan jätevesiseurannan tulokset kartalla ja takautuvasti 

THL julkaisee koronavirusepidemian kansallista tilannekuvaa tukevan jätevesiseurannan tulokset THL:n verkkosivuilla viikoittain tiistaisin. Joka toinen viikko julkaistaan suppean näytteenoton tulokset Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun jätevedenpuhdistamoilta.

Kartalla on nähtävissä koronaviruksen esiintyminen kahden viime viikon ajalta seurannassa mukana olevilla 28 jätevedenpuhdistamolla. Viikkoraportin aineistovälilehdeltä voi puolestaan tarkastella puhdistamokohtaisia tuloksia elokuun 2020 alusta alkaen.

Tulosraportti (karttakuva kahden edellisviikon koronavirushavainnoista)

Jätevesiseurantaa kehitetään avuksi pandemioihin varautumiseen 

Vastedes jätevesi voi tuottaa aiempaa enemmän väestön terveyden seurantaa kuvaavia tunnuslukuja. 

Kehitystyötä tehdään marraskuussa 2020 alkaneessa kolmivuotisessa Suomen Akatemian rahoittamassa WastPan-hankkeessa. THL sekä Tampereen ja Helsingin yliopistot kehittävät hankkeessa jätevesiseurantaa työkaluksi, jonka avulla voidaan tutkia taudinaiheuttajamikrobien ja antibioottiresistenssin leviämistä sekä varautua pandemioihin. 

Lisätietoja:

Jätevesiseurannan hankesivu

Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi (WastPan)

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 6315
[email protected] 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto Ympäristöterveys jätevesitutkimus - thlfi korona - thlfi koronavirus - thlfi vesi - thlfi