Kansainvälinen tutkijaryhmä: Voimakkaasti keskittynyttä alkoholiteollisuutta tulisi rajoittaa kansainvälisillä linjauksilla

Julkaisuajankohta 22.2.2023

Kansainvälinen tutkijaryhmä on tuoreessa maailmanlaajuisessa katsauksessaan havainnut alkoholiteollisuuden keskittyneen voimakkaasti. Alkoholihaittojen kasvun hillitsemiseksi tarvitaan tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia ja kansainvälisiä sääntelytoimia.

Kansainvälinen alkoholitutkimus kiinnittää kasvavaa huomiota alkoholimarkkinoiden uusiin myynninedistämiskeinoihin ja markkinoiden keskittymiseen. Merkittävä osa maailman alkoholiteollisuudesta on keskittynyt muutamaksi ylikansalliseksi yritykseksi, jotka laajentavat liiketoimintaansa uusilla markkina-alueilla Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Alkoholiin ja kansanterveyteen liittyviä kansainvälisiä toimia tulisi vahvistaa, kuten laatia alkoholikontrollitoimia koskeva puitesopimus, joka rajoittaisi alkoholiteollisuuden voitontavoittelua kansanterveyden kustannuksella.

Asettamalla maailmanlaajuiset periaatteet alkoholin käytön ja haittojen vähentämiselle voitaisiin esimerkiksi säännellä rajat ylittävää alkoholimainontaa.

”Tupakkateollisuuden vaikutusvallan rajaamiseksi on laadittu kansainvälinen tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus. Alkoholipuolella vastaavaa sopimusta ei ole tehty, vaikka karttuneen tutkimustiedon varassa sille olisi ilmeinen tarve”, toteaa kehittämispäällikkö Jaana Markkula THL:stä.

Alkoholin verotus sekä saatavuuden ja markkinoinnin rajoitukset tehokkaimpia tapoja vähentää haittoja

Tutkijaryhmä tarkasteli katsauksessaan myös erilaisia tapoja vähentää alkoholihaittoja. Tutkimusnäytön perusteella vero- ja hintapolitiikka, alkoholin fyysisen saatavuuden ja markkinoinnin rajoittaminen sekä rattijuopumuksen ehkäisy ovat parhaita keinoja ehkäistä ja vähentää haittoja.

Yksi vaikuttavimmista keinoista on alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmä, jolla voidaan rajoittaa alkoholin voimakasta markkinointia ja näin tukea väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Myös valistus ja asennekasvatus, juomisympäristön riskien hallinta sekä alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja hoito ovat hyviä käytäntöjä.

Alkoholihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta nämä keinot eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita kuin hintaan ja saatavuuteen vaikuttavat toimet, joilla voidaan ehkäistä ennakolta haittoja koko väestön tasolla. Yhteiskunnan kannalta tämä on tehokkaampaa ja edullisempaa kuin toimien keskittäminen yksilöihin.

”Erilaiset tutkijaryhmän esittämät keinot ovat käytössämme, mutta alkoholipoliittisilla toimilla voidaan ennaltaehkäistä haittoja koko väestön tasolla. Ongelmia ehkäisevät toimet ovat inhimillisesti ja taloudellisesti kannattava satsaus ihmisten hyvinvointiin”, sanoo tutkimusprofessori Pia Mäkelä THL:stä.

Alkoholin laajamittaisia haittoja käyttäjille, läheisille ja yhteiskunnalle ei voida torjua millään yksittäisellä toimenpiteellä. Siksi kaikkein vaikuttavimmista toimenpiteistä on järkevää muodostaa kokonaisuus, joka vaikuttaa kattavasti yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Tutkijaryhmä tarkasteli yhteensä 69:ää eri toimenpidettä, jotka luokiteltiin vaikuttavuusnäytön perusteella parhaisiin, hyviin ja ei-vaikuttaviin (tai mahdollisesti haitallisiin) käytäntöihin. Yhteiskuntapolitiikka-lehti on julkaissut ”Alcohol no ordinary commodity” -katsauksen yhteenvedon, jonka pohjalta THL:n verkkosivuille on laadittu toimenpidetaulukko.

Lisätietoa

Babor ym. (2023) Alcohol: No Ordinary Commodity: Yhteenveto kolmannesta laitoksesta. Yhteiskuntapolitiikka 1/2023.

Babor, Thomas ym. (2022) Alcohol: No Ordinary Commodity. Research and public policy. Vol. 3. Oxford: Oxford University Press.

Toimenpidetaulukko THL:n verkkosivuilla.


Pia Mäkelä
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7159

Jaana Markkula
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8802

Sähköpostit: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - thlfi ehkäiseväpäihdetyö - thlfi