Kansainvälinen tutkimuskatsaus: alkoholiteollisuuden lisääntynyt vaikutusvalta heikentää tehokkaiden alkoholipolitiikkatoimien käyttöä

Julkaisuajankohta 2.9.2022

Alkoholiteollisuuden kansainvälinen vaikutusvalta on kasvanut, mikä näkyy monien maiden alkoholipoliittisessa päätöksenteossa, todetaan kansainvälisen tutkijaryhmän pian ilmestyvässä kirjassa.

Tutkijaryhmä on laatinut kattavan ja maailmanlaajuisen Alcohol: No Ordinary Commodity -tutkimuskatsauksen alkoholin haittavaikutuksiin ja erilaisten alkoholipolitiikkatoimien vaikuttavuuteen.

”Valtaosa maailman alkoholiteollisuudesta on keskittynyt muutamaan ylikansalliseen yritykseen, jotka laajentavat liiketoimintaansa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suurten alkoholintuottajien ja alkoholiteollisuusjärjestöjen vaikutusvallan kasvu on heikentänyt kansanterveysviranomaisten ja päättäjien halukkuutta rajoittaa alkoholihaittoja tehokkailla politiikkatoimilla”, sanoo emeritusprofessori Tom Babor amerikkalaisen Connecticutin yliopiston kansanterveystieteen laitokselta.

Baborin mukaan alkoholiteollisuuden kuluttajiin ja koko yhteiskuntaan kohdistama aggressiivinen markkinointi houkuttelee kansalaisia käyttämään alkoholia, rakentaa brändiuskollisuutta, normalisoi alkoholituotteiden olemassaoloa ja perustelee teollisuuden roolia alkoholipolitiikassa.

”Alkoholi ei ole tavanomainen kulutushyödyke. Sen ymmärtäminen on vasta ensimmäinen askel alkoholin aiheuttaman vakavan kansanterveysongelman ratkaisemiseksi”, Babor toteaa.

Vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmä on vaikuttava tapa ehkäistä alkoholihaittoja

Tutkijaryhmä luokitteli 69 eri alkoholipoliittista toimea niiden vaikuttavuuden perusteella. Kahdeksan toimea luokiteltiin parhaiksi käytännöiksi ehkäistä ja vähentää alkoholihaittoja. Ne kuuluivat alkoholijuomien hintojen, saatavuuden ja markkinoinnin rajoitusten sekä rattijuopumuksen ehkäisyn alaan.

Yksi näistä parhaista käytännöistä on alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmä.

”Vähittäismyyntimonopolien vaikutuksia arvioivien tutkimusten perusteella yksinoikeusjärjestelmällä on mahdollista poistaa kaupallinen intressi alkoholin myynnin maksimoimiseen ja siten vähentää alkoholihaittoja. Esimerkiksi Suomessa Alkolla on rajallinen määrä myyntipisteitä, hinnoitteluperiaatteissa huomioidaan kansanterveydelliset näkökohdat eikä Alko aggressiivisesti mainosta tuotteitaan”, sanoo professori Robin Room, australialaisen La Trobe yliopiston Alkoholipolitiikan tutkimuskeskuksesta.

Myös THL:n näkemyksen mukaan Alkon yksinoikeusjärjestelmä pitää säilyttää. Perusteena ovat kansanterveydelliset syyt. ”Nykyinen yksinoikeusjärjestelmä on väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisin tapa myydä alkoholia”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Elinkeinoelämän tavoitteet painavat myös Suomessa

Myös Suomessa alkoholiteollisuuden ja kaupan toimijat ovat ajaneet alkoholipolitiikkaan mittavia muutoksia, jotka edesauttaisivat elinkeinoelämän etua, mutta olisivat haitallisia väestön hyvinvoinnin kannalta. Tavoitteena on 15-prosenttisten alkoholijuomien myynnin salliminen elintarvikeliikkeissä. Tämä muutos käytännössä murentaisi Alkon vähittäismyyntimonopolin.

”Viinien eli käytännössä kaikkien alle 15-prosenttisten alkoholijuomien ja juomasekoitusten myynti ruokakaupoissa veisi pohjan myös väkevät juomat kattavalta yksinoikeusjärjestelmältä. Yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myyntipaikkojen määrä 12-kertaistuisi, jos nykyiset miedompien alkoholijuomien vähittäismyyjät saisivat oikeuden myydä myös vahvempia alkoholijuomia”, sanoo tutkimusprofessori Pia Mäkelä THL:stä.

Alkoholijuomien vähittäismyyntimonopolista luopuminen ja alkoholin saatavuuden lisääminen hyvin todennäköisesti lisäisivät alkoholin kulutusta ja haittoja.

”On vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että alkoholin myynnin yksityistäminen johtaa haitallisen alkoholinkulutuksen lisääntymiseen”, Robin Room toteaa.

Kansainvälisen tutkijaryhmän johtopäätös on, että alkoholin haittavaikutuksia ja kaupallisten toimijoiden myynninedistämistoimia ei voida torjua millään yksittäisellä toimenpiteellä. Tutkijat suosittelevat kaikkein vaikuttavimpien strategioiden ja interventioiden yhdistämistä kokonaisuudeksi, jolla vaikutetaan laajalti ihmisten elinympäristöön, kuten alkoholijuomien hinnan ja fyysisen saatavuuden rajoituksiin.

 

Room ja Babor ovat osa tutkijaryhmää, joka on tehnyt Alcohol: No Ordinary Commodity -katsauksen. Katsauksen kolmas painos julkaistaan lokakuussa.
Room ja Babor vierailevat Suomessa ja puhuvat Mikä tehoaa alkoholihaittojen vähentämiseen -seminaarissa 2.9.

Lisätietoja:

Pia Mäkelä
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7159
sähköposti: [email protected]


Alkolla on laissa säädetty erityistehtävä vähentää alkoholihaittoja. Sen vuoksi Alkon omistajaohjauksesta vastaava sosiaali- ja terveysministeriö on pitänyt tärkeänä, että yhtiön hallituksessa on kansanterveyden suojeluun liittyvää korkeatasoista osaamista. Ministeriö on tämän vuoksi nimittänyt yhtiön hallitukseen muun muassa THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan.
Lisätietoa aiheesta THL:n verkkopalvelussa.

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - thlfi ehkäiseväpäihdetyö - thlfi pääuutinen - thlfi