Kela ja THL tiedottavat: Alaikäisen päätöskyky on tärkeää kirjata oikein terveydenhuollossa

Julkaisuajankohta 9.4.2024 11.19
Uutinen

Väärin kirjattu alaikäisen päätöskyvyn arvio estää potilastietojen näkymisen huoltajille OmaKannassa ja vaikeuttaa lasten asioiden hoitamista. Päätöskyvyn kirjaamisessa on kehitettävää.

Kannan seurantaraporteista nähdään, että rakenteista kirjaamismallia hyödyntävissä organisaatioissa alaikäisen päätöskykyä ei kirjata tällä hetkellä kirjaamisohjeen mukaisesti. Yli puolelle palvelutapahtumia on kirjattu arvo 4 ”Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille”.

Kyseistä arvoa pitäisi käyttää vain tietyissä rajatuissa tilanteissa. Arvon käyttäminen estää esimerkiksi kaiken ikäisten lasten tietojen näkymisen huoltajille OmaKannassa. Tämä vaikeuttaa huoltajien mahdollisuuksia hoitaa lastensa terveysasioita.

Arvo 4 on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ammattilainen ei ole vielä pystynyt arvioimaan alaikäisen päätöskykyä ja kirjaamaan sitä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos alaikäiseen ei ole ollut vastavuoroista kontaktia tai hänen palvelutapahtumaansa kirjataan tietoja ennen tapaamista. Päätöskyky pitää kuitenkin arvioida mahdollisimman nopeasti ja muuttaa kirjaus arvion mukaiseksi.

Päätöskyvyn arvioinnissa voidaan hyödyntää aiempia tietoja ja iästä pääteltävää kehitystasoa

Potilastietojärjestelmissä voidaan käyttää alle 12-vuotiaiden kohdalla oletusarvona arvoa 1
”Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille”. Terveydenhuollon ammattilaisen on kuitenkin aina tehtävä päätöskyvyn arviointi ja tarvittaessa muutettava oletustieto sen mukaiseksi.

Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnissa ammattilainen voi käyttää apunaan myös alaikäisen aiempia potilastietoja ja -suhdetta. Pienempien lasten kohdalla päätöskyky voidaan päätellä yleisestä iänmukaisesta kehitystasosta. Jos asiointi tapahtuu esimerkiksi ilman kasvokkaista tapaamista, eikä päätöskykyä voida muuten arvioida, täytyy ammattilaisen olla yhteydessä alaikäiseen.

Päätöskyvyn kirjaaminen on tärkeää myös alaikäisen itsemääräämisoikeuden kannalta. Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi itse päättää näkyvätkö hänen tietonsa huoltajilleen esimerkiksi OmaKannassa. Kuitenkin vain pieni osuus alaikäisistä tahtoo kieltää tietojensa näkymisen huoltajilleen.

Tukea päätöskyvyn arvioimiseen ja kirjaamiseen

Alaikäinen ja Kanta-palvelut -toimintamalli on laadittu tukemaan ammattilaisia tilanteissa, joissa asiakkaana on alaikäinen, ilman huoltajaa tai huoltajan kanssa. Dokumentti ohjaa terveydenhuollon ammattilaista päätöskykyarvion kirjaamisessa rakenteisesti alaikäisen potilas- ja reseptitietoihin.
Alaikäinen ja Kanta-palvelut -toimintamalli terveydenhuoltoon ja apteekeille (yhteistyotilat.fi)

Kanta-verkkokoulussa terveydenhuollon ammattilainen voi opiskella noin 40 minuutissa perustiedot alaikäisen asiointiin ja oikeuksiin liittyvistä toimintamalleista sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa. Verkkokoulu soveltuu sekä opiskelijoille että kokeneemmille ammattilaisille.
Verkkokoulu Alaikäinen asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa (kanta.fi)

Lisätietoja

Kysymykset toimintamalleista ja kirjaamisesta:
[email protected]

Kysymykset seurantaraporteista ja tietojen näkyminen OmaKannassa:
[email protected]

Alaikäisen puolesta asiointi (kanta.fi)
 

Lapset, nuoret ja perheet Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla