Kiireettömään erikoissairaanhoitoon odottaneiden määrän kasvu pysähtyi loppuvuonna

Julkaisuajankohta 13.2.2024 9.15
Tiedote

Joulukuun 2023 lopussa lähes 174 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon hyvinvointialueilla. Hoitoa odottaneita potilaita oli noin 3 500 vähemmän kuin elokuussa 2023.

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä väheni syksyn 2023 aikana lähes 1 200 potilaalla. Jonottaneista 16,8 prosenttia eli yli 29 000 potilasta oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Elokuun lopussa yli puoli vuotta odottaneita oli 17,2 prosenttia eli yli 30 000 potilasta. 

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista. 

”Yli puoli vuotta odottaneiden määrä kasvoi koko alkuvuoden 2023. Loppuvuodesta pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden määrä väheni, mutta hoitoonpääsyä odottavia ihmisiä on edelleen paljon. Kaikkien odottavien määrä on noussut alkuvuodesta 2023. Hyvinvointialueet tekevät koko ajan toimia jonojen purkamiseksi sekä ratkovat organisaatiouudistuksen tuomia haasteita, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen.

Yli puoli vuotta odottaneiden määrässä suuria eroja hyvinvointialueiden välillä

Joulukuun 2023 lopussa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (27,8 %) ja pienin Etelä-Savon hyvinvointialueella (2,7 %).

Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä suhteessa väkilukuun vaihteli hyvinvointialueittain. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita suhteessa väkilukuun oli Pohjois-Savon hyvinvointialueella, 100,7 yli puoli vuotta odottanutta 10 000:ta asukasta kohden. Vähiten heitä oli Kymenlaakson hyvinvointialueella, 3,3/10 000 asukasta.

Vaakapylväskuvio tilastosta hyvinvointialueittain

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus hyvinvointialueiden sairaaloihin odottavista (%) 30.9.2023, 31.10.2023, 30.11.2023 ja 31.12.2023 

Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavien määrät ovat pysyneet suurina 

Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottavien potilaiden määrät ovat pysyneet suurina. Kaihileikkaukseen odotti kaikkiaan lähes 13 000 potilasta ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli 15 000 potilasta. 

Yli puoli vuotta kaihileikkaukseen pääsyä oli odottanut 12,3 prosenttia potilaista. Yli puoli vuotta odottaneiden potilaiden määrä kuitenkin väheni noin 250:lla verrattuna elokuuhun 2023. 

Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli puoli vuotta odottaneita oli 34,6 prosenttia potilaista. 

”Kaihileikkausta odottavien määrä on pysynyt pitkään korkeana. Polven tai lonkan tekonivelleikkausta odottavien määrä jatkoi kasvuaan vuoden 2023 aikana. Joulukuussa yli puoli vuotta odottaneiden määrä polven tai lonkan tekonivelleikkauksiin on kuitenkin pysynyt liki samalla tasolla kuin elokuussa 2023”, Tuominen toteaa.

Lähetteiden määrä kasvoi vuonna 2023 koronaepidemiaa edeltävälle tasolle 

Käsiteltyjä lähetteitä oli yli 1 400 000 vuonna 2023. Vuonna 2019 lähetteitä käsiteltiin yli 1 427 000 kappaletta. 

”Lähetteiden määrä on kasvanut edelleen tasaisesti. Vuonna 2023 oltiin samalla tasolla kuin ennen koronaepidemiaa. Koronaepidemian alussa lähetteiden määrä laski, koska ihmiset pysyttelivät kotona, nyt lähetteiden määrän nousu kertoo siitä, että tilanne on normalisoitunut”, Tuominen toteaa. 

Lue lisää erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä

Lisätietoja

Pia Tuominen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8405
[email protected]
 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen