Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

THL julkaisee erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä sekä kuukausittain päivittyvät tiedot että kolmesti vuodessa julkaistavan tilastoraportin.

Kuukausittain päivittyvät tiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy tietojen sekä Hilmo-tietojen toimituksissa on siirryttävä käyttämään THL - Tiedontoimituspalvelua viimeistään 1.1.2026. Sitä ennen tiedot voidaan toimittaa myös aiemmilla tiedontoimitustavoilla.  Toivomme, että palveluntuottajat siirtyisivät käyttämään tietojen toimittamisessa THL Tiedontoimituspalvelua hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä.

Huhtikuun 2024 tiedot ja tilastoraportti on julkaistu. Pirkanmaan hyvinvointialueen tiedot puuttuvat maaliskuulta 2024. Helsingin kaupungin tiedot puuttuvat pitkältä aikaväliltä. Kun tiedot saadaan, ne päivitetään tietokantaraportteihin.

Vuodesta 2021 lähtien erikoissairaanhoidon kiireetöntä hoitoa odottavien tiedot päivitetään THL:n tietokantoihin kuukausittain aina kuukauden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Kuukausittain päivittyville tiedoille ei tehdä laatu- tai kattavuustarkistuksia.

Kuutio- ja tiivisteraportit on uudistettu joulukuussa 2023. Tiedot esitetään nyt hyvinvointialueittain koko aikasarjalta. Huomioithan, että linkit kuutioihin ja tiivisteisiin ovat vaihtuneet.

Tilastoraportti 30.4.2024

Huhtikuun 2024 lopussa yli 162 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon hyvinvointialueiden sairaaloissa. Huhtikuun lopussa kiireettömään erikoissairaanhoitoon odotti yli 10 000 potilasta vähemmän kuin joulukuun lopussa 2023. Huhtikuussa hoitoa odottaneista yli 27 000 (16,9 %) oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Huhtikuun lopussa 2024 yli puoli vuotta jonottaneita oli liki 2 000 potilasta vähemmän kuin vuoden 2023 joulukuussa. Yli puoli vuotta odottaneiden määrä on kuitenkin noussut verrattuna huhtikuun 2023 lopun tilanteeseen, jolloin odottajia oli yli 21 000.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneiden osuus hyvinvointi alueiden sairaaloihin odottavista (%) 30.4.2023, 31.8.2023, 30.12.2023 ja 30.4.2024.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Lähde

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 30.4.2024
Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården 30.4.2024
Access to services in specialised health care 30 April 2024

Tilastoraportti 34/2024, 11.6.2024. THL 
Suomen virallinen tilasto, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Pia Tuominen
puh. 029 524 8405
[email protected]