Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

THL julkaisee erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä sekä kuukausittain päivittyvät tiedot että kolmesti vuodessa julkaistavan tilastoraportin.

Kuukausittain päivittyvät tiedot

Tammikuun 2024 erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tiedot on päivitetty tilastokuutioihin ja tiivisteisiin. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tiedot puuttuvat tammikuulta 2024. Lisäksi Helsingin kaupungin tiedot puuttuvat pitkältä aikaväliltä. Kun tiedot saadaan, ne päivitetään tietokantaraportteihin.

Vuodesta 2021 lähtien erikoissairaanhoidon kiireetöntä hoitoa odottavien tiedot päivitetään THL:n tietokantoihin kuukausittain aina kuukauden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Kuukausittain päivittyville tiedoille ei tehdä laatu- tai kattavuustarkistuksia.

Kuutio- ja tiivisteraportit on uudistettu joulukuussa 2023. Tiedot esitetään nyt hyvinvointialueittain koko aikasarjalta. Huomioithan, että linkit kuutioihin ja tiivisteisiin ovat vaihtuneet.

Tilastoraportti 31.12.2023

Joulukuun 2023 lopussa yli 173 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon hyvinvointialueiden sairaaloissa. 
Hoitoa odottaneista yli 29 000 (16,8 %) oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Joulukuun lopussa 2023 yli puoli vuotta jonottaneita oli yli 1 000 potilasta vähemmän kuin vuoden 2023 elokuussa. (Taulukko1.)

Yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa joulukuun 2023 lopussa odottaneiden osuus kaikista odottavista oli suurin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (27,8 %) ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (27,6 %) sekä pienin Etelä-Savon hyvinvointialueella (2,7 %).
Yli puoli vuotta odottaneiden potilaiden määrän kasvu on tasaantunut loppuvuodesta 2023 ja hiukan laskenutkin joulukuussa 2023 verrattuna elokuuhun 2023. 
Joulukuun lopussa 2023 yli puoli vuotta odottaneita oli 16.8 prosenttia kaikista odottajista ja elokuun lopussa 2023 heitä oli 17,2 % kaikista odottajista. Hyvinvointialueiden välillä on kuitenkin isojakin eroja yli puoli vuotta odottaneiden määrässä.

Lataa koko tilastoraportti

Yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneiden osuus hyvinvointi alueiden sairaaloihin odottavista (%) 30.9.2023, 31.10.2023, 30.11.2023 ja 31.12.2023

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Lähde

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2023
Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården 31.8.2023
Access to services in specialised health care 31 August 2023

Tilastoraportti 56/2023, 11.10.2023. THL 
Suomen virallinen tilasto, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Pia Tuominen
puh.  029 524 8405
[email protected]