Korkea-annoksista rokotetta saaneilla ikääntyneillä vähemmän influenssan jälkitauteja - koronapandemian takia tulokset jäivät epävarmoiksi

Julkaisuajankohta 24.4.2023

Korkea-annoksista influenssarokotetta saaneilla ikääntyneillä esiintyi vähemmän influenssan vakavia jälkitauteja, selvisi THL:n toteuttamasta FinFluHD-tutkimuksesta. Korkea-annoksinen rokote sisälsi samojen neljän viruskannan osia kuin tavanomainen influenssarokote, mutta korkea-annoksisessa rokotteessa oli nelinkertainen määrä vaikuttavia aineita.

THL toteutti yhteistyössä rokotevalmistaja Sanofin ja 13 terveyskeskuksen kanssa FinFluHD-tutkimuksen, jossa arvioitiin korkea-annoksisen influenssarokotteen tehokkuutta 65 vuotta täyttäneillä. Tavoitteena oli selvittää, suojaako neljä influenssaviruskantaa sisältävä korkea-annoksinen rokote influenssan jälkitauteina esiintyviltä vakavilta verenkierto- ja hengitystiesairauksilta paremmin kuin tavanomaisen annoksen sisältävä, Suomessa rokotusohjelmassakin käytössä oleva rokote.

Tutkimus toteutettiin influenssakaudella 2019–2020. Koronapandemia keskeytti tutkimuksen, minkä vuoksi tulokset ovat osin epävarmoja.

Tutkimuksen päätulokset on julkaistu juuri päättyneessä tieteellisessä ECCMID-kokouksessa Tanskassa. Korkea-annoksista rokotetta saaneilla havaittiin 5,5 prosenttia vähemmän sairaalahoitoon johtaneita verenkierto- ja hengitystiesairauksia. Erityisesti sepelvaltimotaudista johtuvia sairaalahoitoja esiintyi korkea-annoksista rokotetta saaneilla noin kolmannes vähemmän kuin tavallista rokotetta saaneilla.

”Keväällä 2020 alkanut koronapandemia keskeytti tutkimuksen ennenaikaisesti, mutta tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa. Niissä korkea-annoksisen influenssarokotteen saaneilla ikääntyneillä oli vähemmän influenssan vakavia jälkitauteja”, kertoo vastaava tutkija Arto Palmu.

Koronan rajoitustoimet hävittivät influenssatartunnat lähes kokonaan

Tutkimus aloitettiin influenssakaudella 2019–2020, ja sen oli tarkoitus kestää 2–3 influenssakautta. Maaliskuussa 2020 alkaneen koronapandemian takia Suomessa toteutettiin mittavat rajoitustoimet, jotka katkaisivat myös influenssavirustartunnat väestössä lähes kokonaan. Tämän vuoksi influenssatautitapauksia esiintyi odotettua vähemmän. 

Pandemian vuoksi tutkimuksen toteutusta siirrettiin influenssakausien 2020–2021 ja 2021–2022 osalta, ja huhtikuussa 2022 tutkimus jouduttiin keskeyttämään kokonaan. Koska tutkimusaineisto jäi aiottua pienemmäksi, ei tutkimustuloksia voida pitää täysin luotettavina. 

Yhteistyö terveyskeskuksien kanssa onnistui erinomaisesti

Tutkimus toteutettiin ympäri Suomea 13 suuressa terveyskeskuksessa, joissa kaikissa tutkimus onnistui hyvin. 

Tutkimusasetelmana oli tosielämän tietoon perustuva, kokeellinen, satunnaistettu ja sokkoutettu rokotetutkimus, ns. pragmaattinen tutkimus, jossa rokotukset annettiin terveyskeskuksissa ja tutkimustiedot haettiin kansallisista terveysrekistereistä. 

Kiinnostus tutkimusta kohtaan oli suuri. Ensimmäisellä kaudella rokotettiin tavoitteen mukaisesti 33 093 tutkittavaa; heistä puolet sai korkea-annoksisen influenssarokotteen ja toinen puoli sai tavanomaisen annoksen sisältävän rokotteen. Tutkittavien keskimääräinen ikä oli 72 vuotta.

Tutkimuksessa käytetty Efluelda®-niminen korkea-annoksinen influenssarokote on saanut myyntiluvan 60 vuotta täyttäneille EU:ssa vuonna 2020. Toistaiseksi Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa on käytetty tavanomaisen annoksen sisältävää nelivalenttista influenssarokotetta. Korkea-annoksisesta influenssarokotteesta kertynyttä näyttöä arvioidaan kokonaisvaltaisesti ennen kuin voidaan tehdä päätöksiä sen sisällyttämisestä kansalliseen rokotusohjelmaan.

Pragmaattisen tutkimuksen malli on kehitetty THL:ssä. Mallin mukaisia tutkimuksia tullaan jatkossa toteuttamaan FVR – Suomen rokotetutkimus -yhtiössä (Finnish Vaccine Research).

Lisätietoja: 

Arto Palmu
tutkimuspäällikkö
THL, FVR – Suomen rokotetutkimus
puh. 029 524 7910
[email protected]

Ritva Syrjänen 
erikoistutkija, LT
THL, vieraileva tutkija
puh. 029 524 7918
[email protected]

FinFluHD-influenssarokotetutkimus 

Lisätietoa influenssarokotteesta 

Ajantasainen influenssakatsaus 

FVR – Suomen rokotetutkimus -yhtiö

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto influenssa - thlfi rokotukset - thlfi tutkimusohjelma3hyte - thlfi tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi