Ajantasainen influenssakatsaus

Päivitetty 26.6.2024

Tälle sivulle on koottu tiivistelmä influenssatilannetta koskevista ajankohtaisimmista tiedoista. Influenssakatsausta päivitetään tarvittaessa.

Tilanne Suomessa

Epidemiatilanne

 • Influenssakausi on päättynyt. Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu ainoastaan yksittäisiä influenssalöydöksiä. Kauden valtaviruksena oli influenssa A -virukset, mutta influenssa B -tartuntoja todettiin myös kohtalaisesti. Loppukaudesta influenssa B -viruksia esiintyi enemmän kuin A-viruksia. 
 • Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut influenssalöydökset edustavat vain pientä osaa influenssaan sairastuneista ja tiedon kertymisessä saattaa olla viiveitä.
  Tartuntatautirekisteri: influenssalöydökset viikoittain ja ikäryhmittäin kaudella 2023-2024

Virologinen seuranta

 • THL:n hengitystievirusinfektioiden seurantaan lähetetyistä influenssa A positiivisista näytteistä on todettu molempia A-alatyypin viruksia, H1N1pdm09 ja H3N2-viruksia. Epidemian valtaviruksena oli influenssa A(H1N1)pdm09 -virukset. Lisäksi todettiin B/Victoria -viruksia.
 • Seurantaan lähetetyistä näytteistä todettiin myös SARS-CoV-2, rino-,  entero D68 -, adeno-, RS- ja kausikoronaviruksia.

Jätevesiseuranta

 • THL seuraa influenssa A- ja B-virusten sekä RS-viruksen määrää myös Suomen jätevesissä. 
 • Virusten määrää tutkitaan mittaamalla puhdistamattomasta jätevedestä näiden virusten RNA:ta eli geeniperimää.  Tulokset päivittyvät viikoittain.

Tutustu jätevesiseurannan tuloksiin 

Terveyskeskusten influenssakäyntimäärät

Influenssasta johtuvat vuodeosastohoidot

 • Erikoisairaanhoidossa ja perusterveydenhuollon osastoilla on  ollut hoidossa alkukesän aikana joitakin influenssa A sekä influenssa B potilaita. Laboratoriovarmistettuihin influenssatartuntoihin liittyvät osastojaksot voidaan tunnistaa lähtödiagnoosin perusteella hoitoilmoitusrekisteristä (HILMO). Tiedot päivittyvät runsaan viikon viiveellä.
 • Influenssan aiheuttamien alkaneiden vuodeosastohoitojen lukumääriä sekä päivittäisten potilasmäärien mediaania viikoittain voi seurata täältä: Akuuttien hengitystieinfektioiden sairaalahoito Suomessa - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä

Influenssarokotteet

 • THL hankki kansallista rokotusohjelmaa varten 1,7 miljoonaa annosta pistettävää VaxigripTetra-rokotetta kaikille ikäryhmille ja 100 000 Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille. Valmistajat toivat apteekkimyyntiin ja yksityissektorille tavanomaisten influenssarokotteiden lisäksi ikäihmisille tarkoitettua korkea-annoksista influenssarokotetta.
 • Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin oli 18.5.2024 mennessä kirjautunut annetuksi yhteensä   1770257 influenssarokoteannosta. Näistä runsas 2/3 on annettu julkisella sektorilla. Kaikki annetut rokoteannokset eivät vielä näy rokotusrekisterin luvuissa ajoittaisten tiedonsiirto-ongelmien vuoksi.
  Influenssarokote
  Rokotusten kirjaaminen
 • Influenssarokotuskattavuus oli 18.5.2024 valtakunnallisen rokotusrekisterin tietojen mukaan edelleen 31 % koko väestössä. Eri ikäryhmissä rokotuskattavuus vaihteli seuraavasti: 41 % alle 2-vuotiailla, 30 % 2–6 –vuotiailla, 8 % kouluikäisillä (7-17v), 24 % työikäisillä (18–64 v), 60 % 65-79 -vuotiailla sekä 66 % 80-vuotta täyttäneillä.
  Annetut influenssarokotukset kaudella 2023–2024 

      Influenssarokotusten suojateho

 • Rokotteiden suojatehoa voidaan arvioida yhdistämällä kauden aikana kertyneitä tietoja laboratoriovarmistetuista influenssatapauksista tartuntatautirekisteristä sekä influenssarokotustiedoista valtakunnallisesta rokotusrekisteristä. Alustavien arvioiden mukaan influenssarokotusten suojateho oli seuranta-aikana 1.10.2023-5.2.2024   kohtuullisen hyvä, 47 prosenttia, 65 vuotta täyttäneillä mitä tahansa laboratoriovarmistettua influenssaa vastaan ja kohtuullinen, 39 prosenttia sairaalahoitoista influenssaa vastaan. Alle 7-vuotiaiden lasten keskuudessa suojateho sekä laboratoriovarmistettua että sairaalahoitoista influenssaa vastaan oli kohtuullisen hyvä, 45 prosenttia. Lopulliset suojatehon arviot lasketaan kauden loputtua toukokuussa.          

Kansainvälinen tilanne

Influenssakauden 2024–2025 rokotteet

 • WHO antoi helmikuussa 2024 suosituksen influenssarokotteen koostumuksesta pohjoisen pallonpuoliskon influenssakaudelle 2024–2025. WHO suositteli influenssa A(H3N2)-viruskomponentin päivittämistä ensi kauden rokotteeseen. Suositus perustuu helmikuun alkuun mennessä kertyneeseen tietoon epideemisenä kiertävistä viruksista sekä arvioon siitä, minkä kaltaisia influenssaviruksia ensi syksynä alkavalla epidemiakaudella todennäköisesti kiertää.
  WHO:n rokotevirussuositus kaudelle 2024–2025

Seurantaraportit

 • Seurantaraportti antaa kokonaiskuvan menneen kauden influenssaepidemian kestosta, voimakkuudesta ja kauden aikana kiertäneistä influenssaviruksista sekä kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusten kattavuudesta ja tehosta.
 • Raporttiin on koottu tuloksia tartuntatautirekisteristä ja avoterveydenhuollon käyntisyyseurannasta sekä avohoidon ja tehohoitoyksiköiden virologisia löydöksiä. Influenssarokotteen tehon arviot saadaan tartuntatauti- ja rokotusrekisterin tietoja yhdistämällä.
 • COVID-19 pandemiasta johtuen kausien 2019–2023 seurantaraporttien julkaisu on viivästynyt.
  Seurantaraportit