Ajantasainen influenssakatsaus

Päivitetty 21.2.2024

Tälle sivulle on koottu tiivistelmä influenssatilannetta koskevista ajankohtaisimmista tiedoista. Influenssakatsausta päivitetään tarvittaessa.

Tilanne Suomessa

Epidemiatilanne

 • Influenssaepidemia on edelleen käynnissä. Tartuntatautirekisteriin raportoidut influenssalöydösmäärät ovat vähentyneet. Influenssa A -viruksen osalta epidemian huippu on ohitettu. Jonkin verran on raportoitu myös influenssa B -tartuntoja . Influenssaa on todettu eri puolelta Suomea ja kaiken ikäisiltä.
 • Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut influenssalöydökset edustavat vain pientä osaa influenssaan sairastuneista ja tiedon kertymisessä saattaa olla viiveitä.
  Tartuntatautirekisteri: influenssalöydökset viikoittain ja ikäryhmittäin kaudella 2023-2024

Virologinen seuranta

 • THL:n hengitystievirusinfektioiden seurantaan lähetetyistä influenssa A positiivisista näytteistä on todettu molempia A-alatyypin viruksia, H1N1pdm09 ja H3N2-viruksia. Epidemian aikana valtaviruksena ovat olleet influenssa A(H1N1)pdm09 -virukset. Lisäksi on todettu muutamia B/Victoria -viruksia.
 • Seurantaan lähetetyistä näytteistä on todettu myös SARS-CoV-2, rino-,  entero D68 -, adeno-, RS- ja kausikoronaviruksia.

Jätevesiseuranta

 • THL seuraa influenssa A- ja B-virusten sekä RS-viruksen määrää myös Suomen jätevesissä. 
 • Virusten määrää tutkitaan mittaamalla puhdistamattomasta jätevedestä näiden virusten RNA:ta eli geeniperimää.  Tulokset päivittyvät viikoittain.

Tutustu jätevesiseurannan tuloksiin 

Terveyskeskusten influenssakäyntimäärät

 • Terveyskeskusten influenssakäyntimäärien perusteella influenssa-aktiivisuus on vähentynyt. Aktiivisuus on kohtalaista lähes koko maassa, mutta osassa maata aktiivisuus on edelleen runsasta. Kaikkien hyvinvointialueiden terveyskeskuskäyntejä ei raportoida ajantasaisesti ja kattavasti Avohilmoon..
  Influenssakäynnit terveyskeskuksissa viikoittain ja alueittain (kartta)
 • Eri palvelujen tuottajien influenssaan ja hengitystieinfektioihin liittyviä käyntimääriä voi seurata myös Avohilmon pikaraporteista.
  Avohilmon pikaraportit

Influenssasta johtuvat vuodeosastohoidot

 • Influenssa A:n aiheuttama kuormitus erikoissairaanhoidossa  on vähentynyt Laboratoriovarmistettuihin influenssatartuntoihin liittyvät osastojaksot voidaan tunnistaa lähtödiagnoosin perusteella hoitoilmoitusrekisteristä (HILMO). Tiedot päivittyvät runsaan viikon viiveellä.
 • Influenssan aiheuttamien alkaneiden vuodeosastohoitojen lukumääriä sekä päivittäisten potilasmäärien mediaania viikoittain voi seurata täältä: Akuuttien hengitystieinfektioiden sairaalahoito Suomessa - THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä

Influenssarokotteet

 • THL on hankkinut kansallista rokotusohjelmaa varten 1,7 miljoonaa annosta pistettävää VaxigripTetra-rokotetta kaikille ikäryhmille ja 100 000 Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille. Influenssarokotteita on jaettu sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin; kaikilla hyvinvointialueilla on influenssarokotteita kansallisen rokotusohjelman tarpeisiin. Hyvinvointialueita on kehotettu antamaan tammi- ja helmikuussa käyttöaikansa päähän tulevia nenäsumuterokotteita myös 7 vuotta täyttäneille influenssan riskiryhmiin kuuluville lapsille rokotehävikin minimoimiseksi. Valmistajat ovat tuoneet apteekkimyyntiin ja yksityissektorille tavanomaisten influenssarokotteiden lisäksi ikäihmisille tarkoitettua korkea-annoksista influenssarokotetta.
 • Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin oli 17.2.2024 mennessä kirjautunut annetuksi yhteensä    1728724 influenssarokoteannosta. Näistä runsas 2/3 on annettu julkisella sektorilla. Kaikki annetut rokoteannokset eivät vielä näy rokotusrekisterin luvuissa ajoittaisten tiedonsiirto-ongelmien vuoksi.
  Influenssarokote
  Rokotusten kirjaaminen
 • Influenssarokotuskattavuus oli 17.2.2024 valtakunnallisen rokotusrekisterin tietojen mukaan edelleen 30 % koko väestössä. Eri ikäryhmissä rokotuskattavuus vaihteli seuraavasti: 41 % alle 2-vuotiailla, 29 % 2–6 –vuotiailla, 8 % kouluikäisillä (7-17v), 23 % työikäisillä (18–64 v), 60 % 65-79 -vuotiailla sekä 66 % 80-vuotta täyttäneillä.
  Annetut influenssarokotukset kaudella 2023–2024 

      Influenssarokotusten suojateho

 • Rokotteiden suojatehoa voidaan arvioida yhdistämällä kauden aikana kertyneitä tietoja laboratoriovarmistetuista influenssatapauksista tartuntatautirekisteristä sekä influenssarokotustiedoista valtakunnallisesta rokotusrekisteristä. Tammikuun puoliväliin (12.1.2024) mennessä kertyneiden seurantatietojen mukaan tällä kaudella käytössä olevien influenssarokotteiden suojateho laboratoriovarmistettua influenssaa vastaan on 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa kohtuullisen hyvä, 54 prosenttia. Alle 7-vuotiaiden lasten keskuudessa suojateho on myös kohtuullisen hyvä, 45 prosenttia. Sairaalahoidettujen influenssatapausten keskuudessa rokotteiden suojateho oli hieman matalampi 65 vuotta täyttäneillä, 41 prosenttia ja alle 7-vuotiailla hieman korkeampi, 63 prosenttia. Asiasta julkaistiin 19.2.2024 tiedote:
  Influenssaepidemia jatkuu edelleen, rokotteen suojateho on kohtuullisen hyvä   

Kansainvälinen tilanne

Influenssakauden 2023–2024 rokotteet

 • WHO antoi helmikuussa 2023 suosituksen influenssarokotteen koostumuksesta pohjoisen pallonpuoliskon influenssakaudelle 2023–2024. WHO suositteli influenssa A(H1N1)pdm09 -viruskomponentin päivittämistä ensi kauden rokotteeseen. Suositus perustuu helmikuun alkuun mennessä kertyneeseen tietoon epideemisenä kiertävistä viruksista sekä arvioon siitä, minkä kaltaisia influenssaviruksia ensi syksynä alkavalla epidemiakaudella todennäköisesti kiertää.
  WHO:n rokotevirussuositus kaudelle 2023–2024

Seurantaraportit

 • Seurantaraportti antaa kokonaiskuvan menneen kauden influenssaepidemian kestosta, voimakkuudesta ja kauden aikana kiertäneistä influenssaviruksista sekä kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusten kattavuudesta ja tehosta.
 • Raporttiin on koottu tuloksia tartuntatautirekisteristä ja avoterveydenhuollon käyntisyyseurannasta sekä avohoidon ja tehohoitoyksiköiden virologisia löydöksiä. Influenssarokotteen tehon arviot saadaan tartuntatauti- ja rokotusrekisterin tietoja yhdistämällä.
 • COVID-19 pandemiasta johtuen kausien 2019–2023 seurantaraporttien julkaisu on viivästynyt.
  Seurantaraportit