Koronan jälkeen asukkaita kannattaa houkutella avoimiin kohtaamispaikkoihin, sillä ne lisäävät osallisuutta

Julkaisuajankohta 16.4.2021

Kolme ihmistä hymyilee ulkona sauvakävelysauvat käsissään.

Avoimet tilat ja kohtaamispaikat voivat lisätä ihmisten yhteenkuuluvuutta, merkityksellisyyttä ja pystyvyyden kokemuksia, käy ilmi THL:n tuoreesta tutkimuksesta.  Avoimia tiloja ovat esimerkiksi kirjastot, puistot ja asukastalot. Jotta osallisuus lisääntyisi, tilojen tulisi olla avoimia kaikille, kanssakäymisen tulisi olla luontevaa ja arkipäiväistä ja kävijöillä tulisi olla mahdollisuus käyttää tiloja itselleen sopivilla tavoilla.

”Osallisuuden kannalta keskeistä on erilaisten ja eri tavoin toimivien ihmisten kohtaaminen", sanoo THL:n erikoistutkija Marko Nousiainen.

Avoimien tilojen osallisuutta lisääviä vaikutuksia tutkittiin Yhteisten keittiöiden toimintaan osallistuneiden haastatteluilla. Yhteiset keittiöt ovat seurakuntien, kuntien ja järjestöjen ylläpitämiä kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa syödään yhdessä ja järjestetään yhteistä toimintaa. Mukana voi olla vapaaehtoisia ja esimerkiksi työtoimintaan osallistuvia.

Haastatteluista kävi ilmi, että kävijät kokivat arkipäiväisissä tilanteissa tasavertaista kuulumista ja yhdessäoloa. Esimerkiksi työtoiminta Yhteisen keittiön lounaskahvilassa ja rennot asiakaspalvelutilanteet vahvistivat uskoa sosiaalisissa tilanteissa pärjäämiseen.

Ammattilaiset voivat puolestaan tukea osallisuutta antamalla kävijöille positiivista palautetta ja luomalla tilaan välittävää ilmapiiriä. Tilassa voidaan tarjota myös matalan kynnyksen tukea ja neuvontaa.

Pienet onnistumisen tarinat kertovat osallisuusvaikutuksista

Yhteisten keittiöiden tutkimushaastatteluissa etsittiin pieniä onnistumistarinoita: millaisissa tilanteissa kävijät kokivat oman osallisuutensa lisääntyneen ja miksi? Tutkimus ei siis keskittynyt ongelmiin, vaan onnistumisiin. 

Pienet onnistumistarinat sopivat erityisesti osallisuuden kokemuksen tutkimukseen, koska tarina on myös kongnitiivinen voimavara haastateltavalle. Kun omat kokemukset sanoitetaan tarinoiksi, ne tehdään ymmärrettäväksi paitsi haastattelijalle myös itselle. 

Kertoja voi esimerkiksi tunnistaa itsensä tarinan toimijana, mikä voi valaa uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin. Metodia voikin suositella erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden kokemusten selvittämiseen.

Tutkimus toteuttiin THL:n Sokra-koordinaatiohankkeessa, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Vinkkejä avoimien tilojen perustamiseen

THL on koonnut vinkit houkuttelevien ja osallisuutta lisäävien avoimien tilojen perustamiseen.
Lue lisää: Avoimet tilat – ihmiset kohtaavat ja elämänpiiri laajenee!

Lisätietoja

Nousiainen, Marko: Pienet onnistumistarinat ja osallisuuden kokeminen Yhteisissä keittiöissä (Yhteiskuntapolitiikka-lehti 2/2021)

Yhteinen keittiö

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Marko Nousiainen
erikoistutkija
THL
029 524 7225
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto tutkimusohjelma1eriarvoisuus - thlfi tutkimusohjelma3hyte - thlfi