Koronaviruksen jätevesiseurantaan kuusi uutta kaupunkia

Julkaisuajankohta 20.8.2021

THL laajentaa koronaviruksen jätevesiseurantaa. Uusina jätevedenpuhdistamoina mukaan viimeisimmässä näytteenotossa tulivat Kuopio, Vaasa, Pori, Joensuu, Kouvola ja Hämeenlinna.

Viimeisimmässä näytteenotossa 15.-17.8. koronaviruksen geeniperimää havaittiin kaikkien puhdistamoiden näytteissä. Havaitut geeniperimän määrät olivat kuitenkin laskussa monella paikkakunnalla. Kasvua havaittiin Jyväskylässä ja Oulussa.

Koronaviruksen jätevesiseurannan tulostaulukko 8.8.-9.8.2021 ja 15.-17.8.2021 näytteenotoista. Sisältö kuvattu leipätekstissä.

Taulukko koronaviruksen jätevesitutkimusten tuloksista 8.-9.8. ja 15.-17.8. näytteenottokerroilla. Vihreä laskeva nuoli kuvaa viruksen geeniperimän kopiomäärien laskua edelliseen näytteenottoon verrattuna. Punainen nouseva nuoli puolestaan kuvaa kasvua.

Kesäkuun alusta alkaen jätevesiseurantaa kohdennettiin Euroopan komission suosituksen mukaisesti suurimpiin kaupunkeihin, joissa jätevedenpuhdistamon viemäriverkostoon kuuluva asukasmäärä ylittää 150 000 henkilöä. Viikoittain seurannassa ovat olleet mukana Helsingin, Espoon, Turun, Tampereen, Oulun ja Jyväskylän jätevedenpuhdistamot. Lisäksi vuoroviikoin on testattu jätevesinäyte Lappeenrannasta ja Rovaniemeltä.

”Jätevesiseurannan kattavuutta on jälleen tarpeen lisätä, jotta koronatilanteen alueellisista muutoksista saadaan väestötason tietoa”, toteaa johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL:stä.

Uudistetussa jätevesiseurannan raportissa on uusia teknisiä ominaisuuksia, jotka auttavat tulosten vertailua yksilötestauksessa alueilla havaittuihin koronatapausten määriin.

Tartuntamäärien kasvu on nähtävissä jätevesiseurannan tuloksissa. Esimerkiksi Tampereen Viinikanlahdelta kerätyissä jätevesinäytteissä saatiin useita alle määritysrajan olleita tuloksia kesä-heinäkuun aikana, eli havaittiin vain pieniä määriä koronaviruksen RNA geeniperimää. Heinäkuun lopussa ja elokuun alussa geeniperimän määrä kuitenkin on kivunnut ennätyslukemiin. 

”Sama suuntaus on ollut nähtävissä myös muissa seurannassa olevilla jätevedenpuhdistamoilla”, sanoo tutkija Anna-Maria Hokajärvi THL:stä.
  
Esimerkkikuvaaja koronaviruksen jätevesiseurannasta sekä alueen tartuntamääristä. Kuvajaan sisältö on selailtavissa interaktiivisesti jätevesiseurannan tulossivulla.

Tampereen jätevesiseurannan tulokset sekä tartuntamäärät viikoittain elokuusta 2020 alkaen. Sisältö on tarkemmin selailtavissa jätevesiseurannan tulossivulla.

Koronaviruksen geeniperimän määrän muutokset jätevesissä tukevat epidemiatilanteen kehittymisen seurantaa

Jätevesiseurannan raportoinnissa seurataan jatkossa aiempaa tarkemmin koronaviruksen geeniperimän kopiomäärien muutosta kahden viikon seurantajaksolla jätevedenpuhdistamoittain. Tietoa on saatavilla myös jätevedenpuhdistamokohtaisesti sekä kahden viikon seurantajaksoissa että pidemmän ajan seurantana elokuusta 2020 alkaen.

Kahden viikon vertailua ei ole vielä saatavilla niiden kuuden jätevedenpuhdistamon osalta, jotka liittyivät seurantaan tällä viikolla.

Kuvaaja koronaviruksen RNA-lukumäärän muutoksesta kahden viikon seurannassa koko maassa yhteensä sekä eri puhdistamoilla. Kasvua Jyväskylässä ja Oulussa. Sisältö kuvattu leipätekstissä.

Kuvaaja koronaviruksen geeniperimän kopiomääristä jätevesiseurannassa. Vihreä nuoli kuvaa laskevaa kopiomäärää viimeisimmässä näytteenotossa verrattuna edeltävään näytteenottoon. Punainen nuoli puolestaan kuvaa noussutta viruksen kopiomäärää.

Lisätietoja:

Lisätietoja koronaviruksen jätevesiseurannasta

Komission suositus koronaviruksen jätevesiseurannasta

Anna-Maria Hokajärvi
tutkija
THL
puh. 029 524 7715
[email protected] 

Carita Savolainen-Kopra
johtava asiantuntija, yksikön päällikkö
THL
puh. 029 524 8884
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto Ympäristöterveys jätevesitutkimus - thlfi koronavirus - thlfi vesi - thlfi