Koronaviruksen jätevesiseuranta jatkuu ja jätevesiseurantaa työstetään kansalliseksi pandemioihin varautumisen työkaluksi

Julkaisuajankohta 29.3.2023

Koronaviruksen jätevesiseurantaa tehdään viikoittain yhdeksällä jätevedenpuhdistamolla Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa ja Vaasassa. Jätevesiseurannalla seurataan viruksen RNA:n eli perintöaineksen lukumäärää sekä virusmuunnoksia. Koronaviruksen jätevesiseurantaa on tehty vuodesta 2020 alkaen tiiviissä yhteistyössä Suomen Akatemian rahoittaman WastPan-hankkeen kanssa.

WastPan-hankkeessa koronaviruksen jätevesiseurantaa on toteutettu kerran kuukaudessa tapahtuvilla näytteenotoilla myös Lappeenrannassa, Rovaniemellä, Seinäjoella ja Pietarsaaressa yhdeksän jätevedenpuhdistamon viikoittaisen seurannan lisäksi.

Hankkeen jätevesinäytteiden keräysvaihe loppui helmikuussa, minkä jälkeen Seinäjoki ja Pietarsaari jäivät pois seurannasta. Muilla paikkakunnilla seuranta jatkuu aikaisemman keräysrytmin mukaisesti joko viikoittain tai kuukausittain.

WastPan-hankkeen tavoitteena tuoda tartuntatautien jätevesipohjainen seuranta osaksi kansallista pandemioihin varautumista

Wastpan-hankkeen tavoitteena on integroida jätevesipohjainen tartuntatautien seuranta osaksi kansallista pandemioihin varautumista. THL:n, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteishanke jatkuu vuoden 2023 marraskuun loppuun. Siinä tutkitaan eri paikkakunnilta laaja joukko jätevesinäytteitä, niiden sisältämiä mikrobeja ja metagenomeita eli jätevedessä olevien erilaisten mikrobien perintöaineksia jäteveteen erittyvien taudinaiheuttajien ja antibioottiresistenssin havaitsemiseksi.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvia suosituksia ja ohjeita jätevesiperustaiseen seurantaan. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tulosten julkaisemiseksi portaali, jonka avulla voidaan havaita tartuntatautien hälytysmerkit ennalta eri paikkakunnilla ja kansallisella tasolla.

Jätevesiseurannan verkkosivuja on uudistettu

Jätevesiseuranta on saanut oman pysyvän sijaintinsa thl.fi-verkkosivuilta Seurantajärjestelmät ja rekisterit -osiossa.

Uudistuksen tarkoituksena on, että jätevesiseurannan verkkosisällöt löytyvät aiempaa paremmin. Lisäksi tarkoituksena on korostaa seurannan merkitystä jatkuvaluonteisena toimintana. Tulevaisuudessa sivuilla raportoidaan koronaviruksen jätevesiseurannan lisäksi myös esimerkiksi tuloksia antibioottiresistenssin jätevesiseurannasta.

Koronaviruksen jätevesiseurannan osalta raportointia on kehitetty julkaisemalla seurannan viikkoraportti maaliskuun alkupuolelta alkaen myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja

Anna-Maria Hokajärvi
laboratoriokoordinaattori
THL
p. 029 524 7715
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset Ympäristöterveys antibioottiresistenssi - Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset