Korvaushoidon piirissä olevien opioidikäyttäjien osuus päihdehoidossa kasvoi edelleen

Julkaisuajankohta 25.1.2022

Päihdehoidon huumeasiakkaista puolet oli opioidikorvaushoidon piirissä vuonna 2020. Opioidikäyttäjistä korvaushoitoa sai kaksi kolmasosaa.

Korvaushoitoa saavien osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000 alkaen, jolloin opioidikorvaushoito tuli Suomessa mahdolliseksi.

Päihdehuollon huumehoidon asiakkaat opioidien käytön mukaan 2000–2020, mahdollista mainita korkeintaan viisi ongelmapäihdettä

Pystypylväskuvio tilastosta.

Asiakkaista 83 prosenttia käytti kahta tai useampaa päihdettä, 53 prosenttia ilmoitti sekakäyttävänsä päihteitä, ja 15 prosentilla oli vaikeuksia nimetä ongelmallisin päihde.

Asiakkaat nimesivät edellisen kuukauden aikana käytetyiksi ongelmapäihteiksi useimmiten stimulantit (58 %), uni- ja rauhoittavat lääkkeet (54 %), kannabiksen (51 %), opioidit (48 %), sekä alkoholin (37 %).

Aineiston asiakasmäärä väheni vuodesta 2019, mutta kuukausittaisen vertailun perusteella koronaepidemia ei näytä vaikuttaneen merkittävästi asiakasmääriin huumehoidossa.

Lue lisää päihdehuollon huumeasiakkaista

Lisätietoja

Antti Impinen 
erityisasiantuntija 
puh. 029 524 7308 
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto pääuutinen - thlfi tilastouutinen - thlfi