Koulut ja oppilaitokset ovat kuntien keskeisiä kumppaneita ehkäisevässä päihdetyössä – Uutta tukiaineistoa ammattilaisten käyttöön

Julkaisuajankohta 10.10.2022

Askarruttavatko päihteet, tupakka- ja nikotiinituotteet sekä rahapelaaminen koulun ja oppilaitoksen arjessa?

THL ja Opetushallitus ovat koonneet ammattilaisten käyttöön luotettavaan tietoon perustuvaa materiaalia verkkosivuilleen. Uusi verkkoaineisto auttaa ammattilaisia toteuttamaan ehkäisevää päihdetyötä vaikuttavalla tavalla.

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu myös jatkossa kuntien tehtäviin osana hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä.

”Kun tavoitteena on päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelaamisen kokeilujen ja käytön aloittamisen ehkäisy, on lasten ja nuorten keskeiset kasvuympäristöt aktivoitava. Koulut ja oppilaitokset ovat kunnassa tehtävän ehkäisevän päihdetyön ydinkumppaneita. Niiden arvokasta työtä koko ikäluokan parissa haluttiin helpottaa tukiaineistolla”, toteaa kehittämispäällikkö Jaana Markkula THL:stä.

Ehkäisevä päihdetyö tukee myös koulujen ja oppilaitosten omia tavoitteita, sillä sen on todettu olevan yhteydessä parempaan koulumenestykseen ja opintojen keskeytymisen vähenemiseen.

Vinkkejä ja materiaaleja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön

Tukiaineistosta saa ideoita, miten päihde-, tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ja rahapelaamisen ehkäisyä voidaan toteuttaa. Miten näihin ilmiöihin liittyvä huoli voidaan ottaa puheeksi ja miten ohjata lapsi tai nuori tuen piiriin?

Koulujen ja oppilaitosten johtajille tukiaineisto tarjoaa perustelut ehkäisevässä päihdetyössä tehtävälle yhteistyölle. Lisäksi aineistosta saa vinkkejä muun muassa terveystiedon ja muiden oppiaineiden tunneille, opiskeluhuoltoryhmän työskentelyyn sekä päihdesuunnitelman sisältöihin.

”Esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden terveitä elämäntapoja tukeva sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistävä terveystiedon opetus on vaikuttavaa päihdekasvatusta. Yhteistyö ja toimintavoista sopiminen koulun johdon, opettajien ja opiskeluhuollon kesken on tärkeää sekä ehkäisevässä päihdetyössä että varhaisen puuttumisen tilanteissa”, toteaa erityisasiantuntija Riina Länsikallio Opetushallituksesta.

Ehkäisevä päihdetyö voidaan toteuttaa osana koulujen ja oppilaitosten perustyötä. Yhdistämällä oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä, yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon keinoja sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea voidaan osallistaa huoltajia ja nuoria yhteistyöhön, ja näin tehdä vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä.

Verkkoaineisto kannattaa ottaa seurantaan, sillä työkaluja tuotetaan jatkossa lisää hyödynnettäväksi koulujen ja oppilaitosten arjessa.

Nuorten päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö sekä rahapelaaminen tilastoissa

Nuoret ovat yleisesti ottaen raitistuneet. Paljon juovien tai päihteitä usein käyttävien joukko ei ole kuitenkaan pienentynyt.

Yhä useampi nuori katsoo, ettei kannabiskokeiluihin liittyviä riskejä ei ole tai, että ne ovat pieniä. Lieventyneet kannabisasenteet saattavat ennakoida käytön lisääntymistä alaikäisillä nuorilla. Amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävien 15–24-vuotiaiden osuus näyttää lisääntyneen vuoden 2012 jälkeen huomattavasti.

Nuorten tupakointi on vähentynyt selvästi vuosituhannen vaihteesta. Nuuskaamisen yleistyminen on taittunut myös ammattiin opiskelevilla pojilla vuoden 2019 jälkeen. Uudentyyppiset nuuskan ja sähkösavukkeiden tapaiset tuotteet haastavat kuitenkin hyvää kehitystä.

Nuorten rahapelaaminen on vähentynyt selkeästi viime vuosina, mutta koko väestön tasolla eniten peliongelmia esiintyy edelleen nuorten 18–34-vuotiaiden aikuisten keskuudessa.

THL:n Ehkäisevä päihdetyö kouluissa ja oppilaitoksissa -verkkoaineisto

Opetushallituksen verkkoaineisto johtamisen tueksi

Opetushallituksen verkkoaineisto yhteisöllisestä opiskeluhuollosta

Opetushallituksen verkkoaineisto terveystiedon opetuksesta

Lisätietoa

kehittämispäällikkö
Jaana Markkula
THL
[email protected]

erityisasiantuntija
Riina Länsikallio
Opetushallitus
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Lapset, nuoret ja perheet ehkäiseväpäihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet