Kuva-aineistojen arkiston toimintamallit on julkaistu

Julkaisuajankohta 19.4.2024 14.56
Uutinen

Kuva-aineistojen arkiston toimintamalleista on julkaistu uusittu versio. Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkistoon tallennetaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet kuva-aineistot. Palvelu mahdollistaa terveydenhuollon toimijoille pääsyn tallennettuihin kuviin, mikä helpottaa potilaiden terveysongelmien tunnistamista ja hoitoa.

Uudessa versiossa esitellään uudet toimintamallit eri palvelutilanteisiin, kuten 

  • biosignaalitutkimusten tulosteiden merkintöihin ja arkistointiin,
  • suun terveydenhuollon kuvantamistutkimusten kansalliseen arkistointiin,
  • terveydenhuollon näkyvän valon kuvien kirjaamiseen ja arkistointiin sekä
  • terveydenhuollon tutkimuksiin liittyvien video- ja äänitallenteiden arkistointiin.

Lisäksi on kuvattu yleisiä kuvantamistutkimuksiin liittyviä prosesseja.

Palvelun käyttäjinä ovat terveydenhuollon organisaatiot, jotka käyttävät Potilastiedon arkisto -palvelua, tuottavat kuva-aineistoja ja hyödyntävät niitä tutkimuksissaan. 

THL ohjaa Kanta-palvelujen käyttöä kansallisilla toimintamalleilla, jotka varmistavat potilastietojärjestelmien ja Kanta-palvelujen tietoturvallisen käytön sekä tietojen hyödyntämisen eri palveluissa ja toimijoiden välillä.

Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto edellyttää Potilastiedon arkistoon liittymistä, organisaation tietojärjestelmien sertifiointia, tietosuojavaatimusten täyttämistä sekä Kannan teknisten ja toiminnallisten määritysten ja kuva-aineistojen säilytysvelvoitteiden noudattamista. 

Kuva-aineistojen arkisto perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023), jossa määritellään terveydenhuollon organisaation velvollisuus tallentaa potilaan hoidon ja tutkimuksen yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimusten kuva-aineistot Kanta-palveluihin.

Kuva-aineistojen arkiston toimintamallit (yhteistyotilat.fi)

Toimintamallit ja -tavat

Lisätietoja:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta sostiedonhallinta