Media muutti linjaansa rahapelaamisen aiheuttamia haittoja korostavaksi

Julkaisuajankohta 16.8.2022

Viiden suurimman suomalaisen sanomalehden linja on muuttunut rahapelihaittojen estämistä korostavaksi, tuoreen tutkimustuloksen mukaan. Muutos on ollut erityisen selvä vuoden 2016 jälkeen. 

Tutkimuksessa selvitettiin Aamulehden, Helsingin Sanomien, Kalevan, Keskisuomalaisen, ja Turun Sanomien pääkirjoituksissaan ilmaisemaa rahapelipoliittista linjaa vuosina 2004–2020. Sanomalehtien rahapelipoliittista linjaa arvioitaessa huomioitiin pääkirjoitukset, jotka liittyvät rahapelihaittoihin sekä rahapelituottoihin. Lehtien linjaan on vaikuttanut hyvin todennäköisesti viime vuosina rahapelaamisesta käyty kriittinen julkinen keskustelu. 

Tutkimustulokset tukevat aiempia tuloksia, jotka ovat osoittaneet myös toisen rahapelipolitiikan kannalta keskeisen toimijajoukon, rahapelituottojen edunsaajien, muuttaneen rahapelipoliittista linjaansa haittojen huomioimisen tärkeyttä korostavaksi 

Nämä muutokset lieventävät rahapelituottojen ja haittojen vähentämisen välistä jännitettä rahapelipolitiikassa. Median ja edunsaajien rahapelipoliittisten linjojen muututtua on päättäjien vaikeampi sivuuttaa rahapelihaittojen tehokas ehkäisy ja vähentäminen.

Viite

Selin J. & Nyrhinen R. Gambling policy positions of Finnish newspapers between 2004 and 2020: An automated content analysis (2022). Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 

Lisätietoja

Rahapelien haitat ovat jääneet poliittisessa keskustelussa tuottojen varjoon – tuottojen siirto valtion budjettiin voi muuttaa asetelman, verkkouutinen, THL, 10.3.2022. 

Jani Selin
erikoistutkija
THL
[email protected]
puh. 029 524 7146
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet