Mikrobilääkkeiden käyttö ja hoitoon liittyvät infektiot ovat vähentyneet hieman Suomen akuuttissairaaloissa

Julkaisuajankohta 17.11.2023

Suomen akuuttisairaaloiden hoitoon liittyviä infektioita ja mikrobilääkkeiden käyttöä kartoitettiin syksyllä 2022 osana Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n koordinoimaa Euroopan laajuista poikkileikkaustutkimusta. Suomesta mukana oli 40 erikoissairaanhoidon toimintayksikköä ja yli 7 500 potilasta.

Alustavien tuloksien mukaan tutkimushetkellä 7,5 prosentilla potilaista oli aktiivinen hoitoon liittyvä infektio. Edellisessä kartoituksessa vuonna 2016 vastaava osuus oli 8,8 prosenttia. 

Yleisimpiä infektiotyyppejä olivat leikkausalueen infektio (24 %), vakava yleisinfektio (18 %) ja keuhkokuume (18 %). Valtaosa infektioista oli saanut alkunsa saman hoitojakson aikana.

Reilu kolmannes potilaista sai vähintään yhtä mikrobilääkettä

Tutkimuspäivänä potilaista 36 prosenttia sai vähintään yhtä mikrobilääkettä, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2016 (38 %). Yleisimpiä mikrobilääkkeitä olivat kefuroksiimi, piperasilliini-tatsobaktaami ja metronidatsoli. 

Mikrobilääkkeiden käytöstä 74 prosenttia johtui infektion hoidosta, 15 prosenttia kirurgisesta profylaksista, 9 prosenttia muusta profylaksista ja 2 prosentissa lääkityksen syy oli muu tai tuntematon. 

Useimmiten mikrobilääkkeitä oli määrätty avohoitoperäisen infektion hoitoon. Kirurgisista profylakseista hieman yli puolet (55 %) toteutui kerta-annoksena. Melko usein leikkausalueen infektion estoon annettu antibioottihoito kuitenkin pitkittyi.

Vastaava tutkimus toteutetaan ensi keväänä pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä

Tutkimukseen osallistuneet sairaalat saavat omat palauteraporttinsa, joita voidaan hyödyntää paikallisesti esimerkiksi ongelmakohtien tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa. Nyt esitetyt tulokset ovat alustavia ja THL raportoi Suomen tulokset kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2024. ECDC raportoi tulokset koko Euroopan osalta.

Vastaavanlainen kartoitus hoitoon liittyvistä infektioista ja mikrobilääkkeiden käytöstä pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä (HALT-4) toteutetaan Euroopassa vuosina 2023–2024. Suomessa tutkimusta koordinoi THL ja aineistonkeruu ajoittuu kevääseen 2024.

Euroopan antibioottipäivää vietetään 18. marraskuuta. Tavoitteena on edistää antibioottien tarkoituksenmukaista ja vastuullista käyttöä.

Lisätiedot

Prevalenssitutkimus akuuttisairaaloille (THL)

Prevalenssitutkimus pitkäaikaishoidon yksiköille (THL)

Antibioottien kulutus avohoidossa on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle Euroopassa (THL:n uutinen 17.11.2023)

Euroopan antibioottipäivä (THL)

Saija Toura
tutkija
THL
p. 029 524 7287
[email protected]

Emmi Sarvikivi
ylilääkäri
THL
p. 029 524 7105
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset antibioottiresistenssi - Infektiotaudit ja rokotukset