Euroopan antibioottipäivä

Mikä on antibioottiresistenssi ja kuinka se syntyy? Antibiootti- eli mikrobilääkeresistenssi tarkoittaa bakteerin kykyä vastustaa antibioottia, joka on aiemmin tehonnut.

Euroopan antibioottipäivää (European Antibiotic Awareness Day, EAAD) vietetään vuosittain 18. marraskuuta. Tavoitteena on edistää antibioottien tarkoituksenmukaista ja vastuullista käyttöä. Näin voidaan ehkäistä antibioottiresistenssiä ja säilyttää antibioottien teho mahdollisimman hyvänä.

Uutiset ja tiedotteet 2023

Suomen antibioottiresistenssitilanne on edelleen Euroopan parhaimpia – eri maiden tilanne vaihtelee suuresti

17.11.2023

Antibioottiresistenssitilanne vaihtelee suuresti Euroopan maiden välillä. Resistenssitilanne on paras Pohjois-Euroopassa kuten Suomessa ja huonoin Etelä-Euroopassa. Tiedot käyvät ilmi Euroopan tautivirasto ECDC:n seurantatiedoista sekä THL:n tuoreesta Finres 2022 -raportista, joka kuvaa Suomen resistenssitilannetta.
Lue koko uutinen

Mikrobilääkeresistenssi on kansainvälinen terveysuhka, jonka taltuttamiseen tarvitaan toimia kaikilla tasoilla

17.11.2023

Mikrobilääkeresistenssin eli antibioottiresistenssin yleistymisellä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveydelle. Kun bakteerit, virukset, sienet tai alkueläimet tulevat resistenteiksi mikrobilääkkeille, niiden aiheuttamien infektioiden hoito vaikeutuu, hoitojaksot pitkittyvät ja pahimmillaan infektiokuolleisuus lisääntyy.
Lue koko uutinen

Antibioottien kulutus avohoidossa on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle Euroopassa

17.11.2023

Euroopan mikrobilääkekulutuksen seurantaverkosto ESAC-Netin mukaan vuonna 2022 bakteerilääkkeiden kulutus avohoidossa oli koko Euroopassa suurempaa kuin pandemiavuosina 2020–2021. 
Lue koko uutinen

Mikrobilääkkeiden käyttö ja hoitoon liittyvät infektiot ovat vähentyneet hieman Suomen akuuttissairaaloissa 

17.11.2023

Suomen akuuttisairaaloiden hoitoon liittyviä infektioita ja mikrobilääkkeiden käyttöä kartoitettiin syksyllä 2022 osana Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n koordinoimaa Euroopan laajuista poikkileikkaustutkimusta. Suomesta mukana oli 40 erikoissairaanhoidon toimintayksikköä ja yli 7 500 potilasta.
Lue koko uutinen 

Aiemmat antibioottipäivät

2022

Eläimistä eristetyissä bakteereissa esiintyy vähän antibioottiresistenssiä Suomessa
THL, Infektio- ja rokotusuutiset 23.11.2022

Antibioottien käyttö vähenee Euroopassa - Suomessa antibioottien kokonaiskulutus on vähentynyt enemmän kuin Euroopassa keskimäärin
THL, Infektio- ja rokotusuutiset 22.11.2022

Koronapandemian vaikutukset antibioottiresistenssiin ovat olleet toistaiseksi vähäisiä sekä Suomessa että muualla Euroopassa
THL, uutinen 17.11.2022

Antibioottiresistenssin aiheuttamat infektiot ja kuolemat lisääntyvät Euroopassa edelleen – tilanne heikentynyt myös Suomessa
THL, uutinent 17.11.2022

2021

Antibioottiresistenssin tilanne on pysynyt vakaana Suomessa ja Euroopassa 
THL, Infektio- ja rokotusuutiset 18.11.2021

Koronapandemia on vähentänyt antibioottien kulutusta Suomessa – sairaanhoitopiirien välillä kuitenkin huomattavia eroja 
THL, Infektio- ja rokotusuutiset 18.11.2021

Suomen MRSA-tilanne on hyvä - HUS-alueella tartunnat lisääntyneet suonensisäisten huumeiden käyttäjillä 
THL, Infektio- ja rokotusuutiset 18.11.2021