Miten eskariperheet voivat? Millainen maa Suomi on lapsiperheille? THL kutsuu puolet vuonna 2017 syntyneiden vanhemmista mukaan tutkimukseen

Julkaisuajankohta 14.2.2024 7.56
Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kevään 2024 aikana Suomessa asuvien esikouluikäisten lasten perheille suunnatun kyselytutkimuksen. Mukaan kutsutaan puolet vuonna 2017 syntyneiden vanhemmista eli noin 50 000 tänä vuonna koulunsa aloittavan lapsen vanhempaa.

Laajalla verkossa toteutettavalla kyselytutkimuksella selvitetään muun muassa, miten esikouluikäisten lasten perheet voivat ja millaisena maana lapsiperheille he Suomea pitävät. Lisäksi kartoitetaan, miten hyvin tarjolla olevat sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut vastaavat perheiden tarpeisiin.

Tutkimuksen avulla pyritään edistämään kaikkien lapsiperheiden hyvinvointia ja vähentämään syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Lisäksi tutkimustuloksia hyödynnetään lapsiperheiden palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Tutkimus on osa THL:n FinLapset-tutkimuskokonaisuutta, jonka kyselytutkimuksia on aiemmin toteutettu vauvaikäisten ja neljävuotiaiden lasten perheissä. 

”FinLapset-tutkimus tuottaa säännöllistä seurantatietoa Suomessa asuvien eri ikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista. Kunnille ja hyvinvointialueille tulokset antavat tärkeää tietoa lapsiperheiden palvelujen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten”, sanoo erikoistutkija Maaret Vuorenmaa

Kyselyn perustulokset ovat saatavilla maksutta verkossa jo syksyllä 2024. Niiden lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluihin, varhaiskasvatukseen ja toimeentuloon liittyviä rekisteritietoja. Tutkimuksen avulla valmistaudutaan myös laajaan tiedonkeruuseen, jonka tavoitteena on perustaa Suomeen uusi kansallinen monitieteinen syntymäkohortti-tietovaranto. 

Vastauksia toivotaan eri puolilta Suomea ja myös perheiltä, joiden kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi

Tutkimuksen avulla tuotetaan ajankohtaista ja edustavaa tietoa lasten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Siksi jokainen vastaus on tärkeä ja omalta osaltaan lisää kerätyn tiedon kattavuutta ja luotettavuutta. 

Kyselyyn kutsutaan perheitä ympäri Suomen ja vastauksia toivotaan myös perheiltä, joiden kotikieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Kutsut ja kyselylomakkeet ovat saatavilla suomen ja ruotsin lisäksi myös englannin, viron, venäjän, somalin, arabian ja kurdin kielellä.

”Jokaisen tutkimukseen kutsutun vastaus on tärkeä, sillä kysymyksillä selvitetään vanhemman henkilökohtaisia näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä vanhemmuudesta, perhe-elämästä ja tuen tarpeista. Vanhempien kokemustietoa tarvitaan kaikkialta Suomesta, jotta tulokset kuvaavat todenmukaisesti eri puolilla maata asuvien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden hyvinvointia”, Vuorenmaa sanoo.

Kutsut tutkimukseen lähetetään postitse satunnaisesti väestötietojärjestelmästä valituille vastaajille. Kyselyyn vastataan verkossa helmi-toukokuun 2024 aikana. Tietoturvasta huolehditaan erityisen huolellisesti, ja yksittäistä vastaajaa tai lasta ei voi aineistosta tai tutkimuksen tuloksista tunnistaa. 

Lisätiedot

FinLapset-kyselytutkimus (THL)

Esikoululaisten vanhempien kyselytutkimuksen esite (pdf)

Monitieteinen syntymäkohorttihanke (Suomen Kulttuurirahasto)

Maaret Vuorenmaa (FinLapset-tutkimus)
erikoistutkija 
THL
puh. 029 524 7008
[email protected]

Birgit Simell (kansallinen monitieteinen syntymäkohorttihanke)
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7735
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto tutkimusohjelma3hyte tutkimusuutinen