Muistisairauksia ehkäisevä toimintamalli edellyttää selkeää johtamista ja eri ammattilaisten yhteistyötä

Julkaisuajankohta 23.9.2021

Muistisairauksia ehkäisevän elintapaohjelman jalkautumista terveydenhuoltoon on tuettava moniammatillisella yhteistyöllä ja resursoinnilla. Lisäksi on otettava huomioon ikääntyneiden yksilölliset tarpeet ja ohjelman soveltuvuus kunkin ihmisen arkeen.

”Muistiviikolla on hyvä tuoda esiin muistisairauksien ehkäisevät toimet terveydenhuollossa. Tutkimuksestamme kävi ilmi, että testattujen interventioiden siirtäminen terveydenhuollon käytäntöihin ei ole ongelmatonta. Aivoterveyden ylläpitoon tähtäävää työtä pitää johtaa ja koordinoida selkeästi”, painottaa erikoistutkija ja apulaisprofessori Jenni Kulmala.

European Journal of Public Health -lehden tutkimusartikkelissa Jenni Kulmala selvitti kollegoineen terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta niitä tekijöitä, jotka edesauttavat ikääntyneille tarkoitetun FINGER-elintapaohjelman tehokasta jalkauttamista käytännön työhön. 

Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet tarkasteluun

Kun pyrkimyksenä on muuttaa ikääntyneiden elintapoja, on otettava huomioon osallistujien kivut, toimintakyvyn rajoitteet ja sairaudet sekä omaiset ja läheiset. Nämä seikat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin muutos onnistuu.  

Ohjauksessa on hyvä huomioida kunkin osallistujan yksilölliset tarpeet ja vahvistaa heidän motivaatiotaan hyödyntämällä ryhmätoimintaa ja sosiaalista tukea.

”On myös pohdittava, miten tavoitetaan erityisesti riskiryhmään kuuluvat ikääntyneet, joiden osallistaminen elintapaohjelmaan ja -ohjaukseen voi olla vaikeaa. On tärkeää tarkastella ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti – sen sijaan että keskitytään vain tietyn sairauden ennaltaehkäisyyn”, jatkaa Kulmala.

FINGER-tutkimus on osoittanut, että ikääntyneille suunnatulla monitahoisella elintapaohjelmalla on merkittäviä vaikutuksia ikääntyneiden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn sekä elämänlaadun ylläpitämisessä. Ohjelmaan kuuluu liikuntaohjausta, ravitsemusneuvontaa, kognitiivista harjoittelua sekä sydän- ja verisuonisuonitautien riskitekijöiden ehkäisyä.

Elintapaohjelman tuomia hyötyjä selvitetään WorldWideFingers -tutkimusverkostossa yli 40 maassa.

THL on aloittanut hankkeen, jossa kehitetään muistisairauksien varhaisen toteamisen kansallista palvelupolkua. Mallin tavoitteena on edistää FINGER-toimintamallin jalkauttamista käytäntöön. Elintapaohjaus kytketään osaksi muistisairauksien tunnistamista ja palvelupolkua. Hanke toteuttaa Ikäohjelman tavoitteita ja on osa Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelmaa.  

Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa, jonka teemana on hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa.

Lähde

Facilitators and barriers to implementing lifestyle intervention program to prevent cognitive decline, European Journal of Public Health, Elokuu 2021

Lisätietoja

FINGER-toimintamalli

WorldWideFingers -tutkimusverkosto

Jenni Kulmala
erikoistutkija, apulaisprofessori
THL, Tampereen yliopisto
puh. 029 5247142
[email protected]
 

Ikääntyminen Kansantaudit Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi