Ohjeistusta päiväkodin johtajille sisäilmatilanteeseen

Julkaisuajankohta 22.2.2023

Pieni poika pesee käsiään.

THL on julkaissut päiväkodin johtajille ohjeen siitä, mitä päiväkodin sisäilmaan liitetyn haitan selvittämisen eri vaiheissa yleisimmin tapahtuu ja mikä on päiväkodin johtajan rooli.

”Ohje koskee varhaiskasvatusta, jonka järjestää kunnallinen toimija ja joka toteutetaan päiväkodissa. Ohjeistusta voidaan soveltaa myös yksityisen toimijan päiväkoteihin”, kertoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.

Ohjeessa käydään myös lyhyesti läpi tartuntatautien torjunta päiväkodeissa. 

”Tartuntatauteja voidaan torjua päiväkotiympäristössä esimerkiksi hyvällä käsi- ja yskimishygienialla sekä sairastamalla kotona. Myös pintojen puhdistuksella ja ilmanvaihdon toimivuudella on vaikutusta tartuntatautien leviämiseen”, Salmela lisää.

Ohjeistus päiväkodin johtajille sisäilmatilanteeseen on vapaasti kaikkien päiväkodin johtajien ja kuntatoimijoiden sekä muiden asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Ohjeistus on osa Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa ja vastaa ohjelman tavoitteisiin kehittämällä sisäympäristöön liittyvien ongelmien hallintaa. Vastaava ohje on julkaistu aiemmin rehtoreille.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Lisätietoja

Ohjeistus päiväkodin johtajille sisäilmatilanteeseen

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028

Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7712
[email protected]
 

Ympäristöterveys Ympäristöterveys sisäilma - Ympäristöterveys