Ohjeistusta uudistetaan: kommentointitilaisuus potilastietojen kirjaamisesta sosiaalipalvelujen yhteydessä

Julkaisuajankohta 17.5.2024 12.57
Uutinen

THL valmistelee uutta ohjeistusta potilastietojen kirjaamisesta sosiaalipalvelujen yhteydessä. Toivomme saavamme palautetta siitä, vastaako suunniteltu ohjeistusluonnos käytännön toimintamalleihin.

Järjestämme tilaisuuden, jossa esittelemme lainsäädännön ja ohjeistusluonnoksen. Luonnoksesta voi antaa palautetta myös kommentointitilaisuuden jälkeen webropol-lomakkeella 20.6.2024 saakka.

Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa silloin, kun

  • palveluyksikössä annetaan sosiaalipalvelujen lisäksi myös terveyspalveluja;
  • sosiaalipalvelujen antamiseen sisältyy asiakkaan terveydentilaan tai lääkehoitoon liittyviä tietotarpeita; tai
  • sosiaalipalvelujen antamisen yhteydessä syntyy terveydentilaa ja lääkehoitoa koskevia asiakastietoja.

Kommentointitilaisuudesta hyötyä sote-organisaatioiden toiminnan kehittäjille

Tilaisuus palvelee julkisten sekä yksityisten sote-organisaatioiden toiminnankehittäjiä ja tietojärjestelmätoimittajia. Tilaisuudesta on hyötyä etenkin organisaatioiden eri rekistereistä, Kanta-liittymisistä ja kirjaamisen ohjeistamisesta vastaaville henkilöille. 

Miksi uutta ohjeistusta tarvitaan?

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut asiakastietolaki muutti sosiaalihuollon palvelunantajien velvollisuutta tallentaa potilastietoja. Aiemman lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaan potilastietoja kirjattiin myös sosiaalihuollossa, ja ne pidettiin erillään terveydenhuollon potilastiedoista. Tietoja ei voinut tallentaa valtakunnalliseen asiakastietovarantoon. Vuoden 2024 alussa uudistuneen lainsäädännön mukaan kaikki potilastiedot tallennetaan potilasrekisteriin ja valtakunnalliseen asiakastietovarantoon.

Tilaisuuden osallistumislinkki ja tarkempi ohjelma löytyvät tapahtumailmoituksesta: Kommentointitilaisuus potilastietojen kirjaamisesta sosiaalipalvelujen yhteydessä 

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sote - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla