Kommentointitilaisuus potilastietojen kirjaamisesta sosiaalipalvelujen yhteydessä

Kommentointitilaisuus potilastietojen kirjaamisesta sosiaalipalvelujen yhteydessä

Torstai 6.6.2024 klo 12.00 –  13.30

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL valmistelee ohjeistusta potilastietojen kirjaamisesta sosiaalipalvelujen yhteydessä. Ennen ohjeistuksen lopullista julkaisua haluamme kuulla sote-organisaatioiden ja tietojärjestelmien edustajien näkemyksiä ohjeistuksesta ja sen vaikutuksista organisaatioiden toimintamalleihin ja järjestelmähankintoihin.

Järjestämme tilaisuuden, jossa voi kommentoida ohjeistusluonnosta. 

Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa silloin, kun

  • palveluyksikössä annetaan sosiaalipalvelujen lisäksi myös terveyspalveluja
  • sosiaalipalvelujen antamiseen sisältyy asiakkaan terveydentilaan tai lääkehoitoon liittyviä tietotarpeita tai
  • sosiaalipalvelujen antamisen yhteydessä syntyy terveydentilaa ja lääkehoitoa koskevia asiakastietoja.

Käsittelemme tilaisuudessa seuraavia teemoja

  • Lainsäädäntö potilastietojen kirjaamiselle sosiaalipalvelujen yhteydessä
  • Ohjeistuksen rakenne ja sisältö
  • Organisaatioiden nykytila sosiaalihuollon asiakas- ja potilastietojen erottelun suhteen 

Tilaisuuden jälkeen ohjeluonnosta on mahdollista kommentoida 20.6.2024 asti Webropol-lomakkeella. Ohjeistusluonnos ja esittelymateriaali julkaistaan kommentointitilaisuudessa 6.6.2024. Tilaisuuden jälkeen materiaali löytyy Tiedonhallinnan lausuntokierroksella sivulta.
Tiedonhallinnassa lausuntokierroksella

Kohderyhmä

Tilaisuus on tarkoitettu sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon toimintaa kehittäville tahoille sekä tietojärjestelmätoimittajille. Tilaisuudesta on hyötyä etenkin organisaatioiden eri rekistereistä, Kanta-palveluihin liittymisistä ja kirjaamisen ohjeistamisesta vastaaville henkilöille.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Liity kokoukseen tästä

Lisätietoja:

sotetiedonhallinta(a)thl.fi