Oikeudenkäyntikuluista ja -maksuista lisätty tietoa

Julkaisuajankohta 17.3.2022

Vammaispalvelujen käsikirjan Muutoksenhaku, muistutus ja kantelu -sivulle on lisätty tietoa oikeudenkäyntikuluista ja oikeudenkäyntimaksusta hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Muutoksenhaku, muistutus ja kantelu

Vammaispalvelujen käsikirja vptiedote - Vammaispalvelujen käsikirja