Oppilaan tuki osaksi sisäilmatoimintamalleja – uusi ohje kouluille julkaistu

Julkaisuajankohta 28.8.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut yhteen opiskeluhuollon hyvät käytännöt oppilaan tueksi sisäilmatilanteessa. Oppilaan tuki sisältyy uuteen julkaisuun, johon on koottu Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetut kouluympäristöjen sisäilmatilanteisiin liittyvät ohjeistukset.

Sisäilmatilanteiden tunnistaminen, syiden löytäminen ja ongelmien asianmukainen hoitaminen vaativat monipuolista asiantuntemusta. Koulujen sisäilmatilanteiden parissa työskentelee joukko eri alojen ammattilaisia aina kiinteistön kunnosta vastaavista opiskeluhuollon toimijoihin.

Toimintamallit sisäilmatilanteiden hallintaan rakennuksissa ovat kehittyneet, ja ne tukevat osaltaan koulurakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi tarvitaan ohjeistusta siitä, kuinka oppilaita voidaan tukea koulujen sisäilmatilanteessa. 

”Ohjeella neuvotaan koulun henkilökuntaa sekä oppilaita ja huoltajia toimimaan sisäilmatilanteessa, kehitetään kouluterveydenhuollon toimintaa osana sisäilmatilanteen selvitysprosessia sekä ohjeistetaan kaikkia kouluympäristössä toimivia muun muassa lapsen yksilölliseen tuen tarpeeseen liittyen”, kertoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.

Ohjeessa todetaan, että opiskeluhuollon toimijoilla, erityisesti kouluterveydenhuollolla, on hyvät valmiudet ja toimintatavat auttaa sisäilmasta haittaa kokevaa oppilasta, kuten muitakin ongelmia kohtaavia oppilaita. 

Ohjeita koulutyöhön sisäilmatilanteessa on laadittu osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia. 

Lisätietoja

Ohjeita koulutyöhön sisäilmatilanteessa

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 

Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7712
[email protected]

Ympäristöterveys Ympäristöterveys sisäilma - Ympäristöterveys