Päätös sosiaali- ja kriisipäivystyksen tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Julkaisuajankohta 1.3.2024 10.35
Uutinen

Uusi sosiaali- ja kriisipäivystyksen rekisteri kertyy kenttäjohtamisjärjestelmän tiedoista THL:lle.

Sosiaali- ja kriisipäivystystä järjestävät hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki luovuttavat THL:lle sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtäviä ja resursseja koskevia tietoja, kun turvallisuusviranomaisten kenttäjohtojärjestelmä KEJO on otettu käyttöön sosiaali- ja kriisipäivystyksissä. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen operatiivisessa toiminnassa syntyvät tiedot tallennetaan THL:n uuteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen rekisteriin.

Uusi rekisteri luo kaivatun kansallisesti yhtenäisen tietopohjan sosiaali- ja kriisipäivystystoiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Rekisteriin tiedot tallennetaan tunnisteellisina niin, että tiedot ovat henkilötunnuksen, tilapäisen yksilöintitunnisteen ja/tai hätäkeskuslaitoksen antaman tehtävän id-tunnisteen avulla yhdistettävissä muihin tietoihin. 

Luovutuskäytännöistä on sovittu THL:n, Helsingin, hyvinvointialueiden ja turvallisuusviranomaisten KEJO-kenttäjohtojärjestelmää hallinnoivan Poliisihallituksen sekä teknisenä palveluntuottajana toimivan ryhmittymän kesken. 

THL saa tiedot rekisteriinsä päätöksellä tiedonantovelvollisuudesta, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 5, 5 c ja 5 d §.

Hallintopäätös ja sen liite: 

Lisätietoja:

Kenttäjärjestelmän (KEJO) käyttöönotto sosiaalihuollossa

Johanna Virtanen
esikoissuunnittelija
puh. 029 524 7214
[email protected]

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta sostiedonhallinta tilastouutinen