Kenttäjärjestelmän (KEJO) käyttöönotto sosiaalihuollossa

THL tukee sosiaali- ja kriisipäivystysten kenttäjohtamisen ja viranomaisyhteistyön kehittämistä. Projektin tavoitteena on, että viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä (KEJO) otetaan hallitusti käyttöön sosiaalihuollossa.

Projektin tehtävänä on pilotoida ja luoda malli kenttäjärjestelmän käyttöönottamiseksi sosiaali- ja kriisipäivystyksissä. Lisäksi suunnitellaan, kuinka liikkuvassa työssä tehtävää kirjaamista ja viranomaisyhteistyötä voidaan tukea kenttäjärjestelmällä.

Kenttäjärjestelmä KEJO:n käyttöönotto sosiaali- ja kriisipäivystyksissä kaikilla hyvinvointialueilla edistää viranomaisten kyvykkyyttä valmius- ja varautumistehtävissä. Käyttöönotosta on monenlaista hyötyä:

  • viranomaisten välinen tiedonkulku vahvistuu
  • moniviranomaistehtävien tilannejohtaminen ja viestiliikenne tapahtuu yhden järjestelmän sisällä
  • sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävähallinta johdonmukaistuu
  • sosiaali- ja kriisipäivystysten työturvallisuus vahvistuu
  • sosiaali- ja kriisipäivystysten tehtävä- ja suoritetiedot yhdenmukaistuu kansallisesti 
  • kansallinen tiedonkeruu sosiaali- ja kriisipäivystysten tehtävistä mm. valmiuden tilannekuvan luomiseksi mahdollistuu
  • tieto viranomaisten välisestä yhteistyöstä lisääntyy

Kenttäjärjestelmää pilotoidaan kahden hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä

Pirkanmaa ja Pohjois-Savo pilotoivat kenttäjärjestelmän käyttöönottoa. Pilottien kokemusten pohjalta laaditaan käyttöönottosuunnitelma muille hyvinvointialueiden sosiaali- ja kriisipäivystyksille.

Pilottien aikana kehitetään myös kansallisesti yhtenäistä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävien tilastointia. Tilastoinnin ja koulutusmateriaalien suunnittelu tehdään yhdessä sosiaali- ja kriisipäivystysten asiantuntijoiden kanssa. Samoin yhteistyössä arvioidaan ja kehitetään KEJOn toiminnallisuuksia mm. virka-apupyyntötoimintoja. 

Projektin kesto on 1.06.2022 - 31.12.2024.

Yhteystiedot:

Sähköpostit [email protected]

[email protected]

Johanna Virtanen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7214

Jussi Lehto
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7692