Päihteitä käyttäville tulisi tarjota tukea myös tupakoinnin lopettamiseen

Julkaisuajankohta 11.5.2023

Nyt ensimmäistä kertaa tehdyn tutkimuksen mukaan päihteiden käytön takia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioineista valtaosa (71 %) tupakoi päivittäin vuonna 2019. Koko 20 vuotta täyttäneessä väestössä vastaava osuus oli 11 prosenttia.

Myös muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja sähkösavukkeiden, käyttö oli selvästi yleisempää tässä ryhmässä kuin koko väestössä.

Päivittäinen tupakointi oli erittäin yleistä laittomia huumeita viimeisen vuoden aikana käyttäneillä (miehet 85 %, naiset 87 %) ja rahapeliongelmia kokeneilla (miehet 80 %, naiset 81 %) sekä ihmisillä, joilla oli samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia (74 %).

Eri riippuvuuksia tulisi hoitaa samanaikaisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piirissä olevien päihteitä käyttävien tupakoinnin yleisyys korostaa tupakoinnin lopettamisen tuen tarvetta.

Erilaisten työ- ja toimintamallien kehittämiselle ja käyttöönotolle on tarvetta palveluissa, joissa kohdataan päihteitä käyttäviä. Tupakointi tulisi ottaa puheeksi kaikkien mielenterveys- ja päihdepotilaiden kanssa, ja tupakoiville tulisi tarjota tukea tupakoinnin lopettamiseen.

”Muiden riippuvuuksien hoidossa tulisi tunnistaa tupakkariippuvuus ja pyrkiä niiden yhtäaikaiseen hoitamiseen. Edelleen saatetaan ajatella, että tupakasta vieroitus vaikeuttaisi päihde- ja mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä tupakasta vieroitus voi tukea muuta hoitoa lisäämällä käyttäytymisen muutokseen liittyvää pystyvyyden tunnetta ja parantamalla lääkehoitojen vastetta”, sanoo erityisasiantuntija Otto Ruokolainen THL:stä.

Tiedot päihteiden käytön takia palvelujen piirissä olevien tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön yleisyydestä perustuvat päihdetapauslaskennan 2019 aineistoon.

Päihdetapauslaskennassa kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa yhden vuorokauden aikana tapahtuneista päihteiden käyttöön liittyvistä asioinneista.

Lisätiedot

Päivittäinen tupakointi sosiaali- ja terveyspalveluissa päihteiden käytön takia asioineilla vuonna 2019, Yhteiskuntapolitiikka-lehti.

Tupakka - THL:n verkkopalvelu

Kristiina Kuussaari (päihdetapauslaskentaan liittyvät kysymykset)
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7476

Otto Ruokolainen
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 6241

etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto ehkäiseväpäihdetyö - thlfi päihteet - thlfi tupakka - thlfi