Perheoikeudellisten sopimusten määrät vaihtelevat huomattavasti hyvinvointialueittain

Julkaisuajankohta 29.4.2024 9.34
Uutinen

Perheoikeudellisten sopimusten määrissä on selviä alueellisia eroja. Perheoikeudellisiin sopimuksiin kuuluvat sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta. 

”Alueelliset erot sopimusten määrissä selittynevät erilaisilla alueellisilla käytännöillä. Tyypillisesti monessa sosiaalipalvelussa on suuria alueellisia eroja”, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Martta Forsell.  

”Myös alueiden sosioekonomiset erot vaikuttavat. Elatussopimuksia muutetaan elatusvelvollisen maksukyvyn muuttuessa esimerkiksi työttömyyden takia. Perheoikeudellisia sopimuksia tehtiinkin eniten alueilla, joilla työttömyys oli korkeinta”, Forsell jatkaa. 

Kymenlaaksossa vahvistettiin elatusapusopimus vuoden 2023 aikana 6,5 prosentille lapsista, kun Länsi-Uudellamaalla elatusapusopimus vahvistetiin 2,5 prosentille lapsista. 

Koko maassa elatusapusopimus vahvistettiin vuoden 2023 aikana 3,9 prosentille lapsista.

”Erilaisten sopimusten määrä kuvaa osaltaan lastenvalvojien työmäärää. Perheiden tilanteet ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, joten eri asioiden valmisteluajoissa on merkittävää vaihtelua. Sopimusten määrää ei siis voi pitää mittarina palveluiden laadusta, tehokkuudesta tai oikeasta kohdentumisesta”, Martta Forsell toteaa.

Perheoikeudellisten sopimusten määrät ovat vähentyneet koko maassa – syynä lakimuutokset

Vahvistetut perheoikeudelliset sopimukset vuonna 2023

  • Lapsen huolto: 5 890 sopimusta
  • Asuminen: 11 740 sopimusta
  • Tapaamisoikeus: 12 964 sopimusta
  • Elatusapu: 43 435 sopimusta.

Perheoikeudellisten sopimusten määrä on puolittunut vuodesta 2018. Erityisen voimakkaasti on vähentynyt huoltosopimusten määrä, koska lapsen yhteishuolto ei nykyisin edellytä erillisen huoltosopimuksen tekemistä, mikäli vanhemmuus on tunnustettu jo raskausaikana.

Elatusta ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten määrän pienenemiseen ei ole osoitettavissa yhtä selkeää syytä.

Vuoroasumissopimuksien yleisyys on pysynyt edellisien vuosien tasolla. 

Erotilanteiden palveluita on viime vuosina kehitetty Suomessa laajasti

”Pyrkimyksenä on ollut erotilanteen varhaista tukea vahvistamalla vähentää riitaisia eroja ja vahvistaa vanhempien kykyä toimivaan yhteistyövanhemmuuteen erosta huolimatta. Olisi hienoa, mikäli tehty työ heijastuisi vanhempien kykynä sopia lapsen asioista yhteistyössä ilman lastenvalvojien apua ja selittäisi näin osaltaan erotilanteen sopimusten vähenemistä", pohtii THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmari.

Tilastoon sisällytetään vain sosiaalitoimen vahvistamat sopimukset, vanhemmat voivat sopia lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisesta myös keskenään 

Tilaston tiedot kerätään hyvinvointialueilta, Digi ja väestötietovirastolta, Oikeusrekisterikeskukselta sekä THL:n oikeuskemiayksiköltä. 

Lue lisää perheoikeudellisista sopimuksista

Lisätiedot

Martta Forsell
kehittämispäällikkö 
puh. 029 524 7974
[email protected]

Hanne Kalmari 
kehittämispäällikkö 
puh. 029 524 7779
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto tilastouutinen