Perheoikeudelliset palvelut 2022

Perheoikeudellisten sopimusten määrä on pienentynyt – syynä lakimuutokset ja lasten määrän väheneminen.

Tilaston nimi aikaisemmin "Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen".

Perheoikeudellisten sopimusten määrä on puolittunut vuodesta 2018 vuoteen 2022. Lasku on ollut suurinta lapsen huolloista tehdyissä sopimuksissa, joiden määrä on vähentynyt neljännekseen (-79 %). Vuoden 2019 lakimuutoksen1 seurauksena yhteishuolto alkaa nykyisin oletuksena, jos vanhemmuus on tunnustettu jo raskausaikana. Myös muiden perheoikeudellisten sopimusten määrä on vähentynyt, mutta maltillisemmin.  Tilastoon sisällytetään vain sosiaalitoimen vahvistamat sopimukset – vanhemmat voivat sopia lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisesta myös keskenään.

Lakimuutosten lisäksi lasten määrän väheneminen vaikuttaa sopimusten määrään. Alle 18-vuotiaiden lasten määrä väheni vuodesta 2021 yhden prosentin, mutta syntyneiden lasten määrä 9 prosenttia. Moni sopimustyyppi onkin vähentynyt vuodesta 2021 noin kymmenen prosenttia, vaikka sopimuksia tehdäänkin kaikenikäisille lapsille, eikä vain vastasyntyneille.

Vanhemmuus vahvistetaan erikseen, mikäli syntyvän lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa. Vuonna 2022 isyys vahvistettiin 20 614 lapselle. Isyys tunnustettiin entistä useammin ennen lapsen syntymää ja vain 13 prosentissa lapsen syntymän jälkeen. Äitiys vahvistettiin hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella 190 lapselle. Tuomioistuin vahvisti isyyden 34 lapselle vuonna 2022. Kokonaan isyys jäi vahvistamatta noin 1 200 lapselle.

Elatusapusopimuksia vahvistettiin vuonna 2022 yhteensä 44 951. Sopimusten määrä on vähentynyt 10 prosenttia vuodesta 2021 ja 19 prosenttia vuodesta 2018. Yleisin suuruusluokka, johon sopimuksia vahvistettiin, oli 168–235 euroa (7 637 sopimusta).  Elatusavun euromäärä jätettiin kokonaan vahvistamatta 20 160 sopimuksessa. Elatusapusopimus vahvistetaan nollaksi esim. tilanteessa, jossa elatuskyky jää alle Kelan maksaman elatustuen. Nolla-sopimusten osuus on kasvanut vuodesta 2018 noin 10 prosenttiyksikköä.

Tilaston ja tiedonkeruun nimi on muuttunut. Tilaston aiempi nimi oli Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen -tilasto. Tilaston tiedot kerätään hyvinvointialueilta, Digi ja väestötietovirastolta sekä THL:n oikeuskemiayksiköstä.
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Perheoikeudelliset sopimukset sekä vahvistetut isyydet 2000−2022.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää lapsen elatusta ja huoltoa koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.

Tilastoon kerätään vuosittain tiedot vahvistetuista elatusapusopimuksista ja niiden suuruusluokista, sopimuksista lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä isyyden vahvistamisista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (aikaisemmin Stakes) on kerännyt tietoja vuodesta 1993 lähtien. Sitä ennen tilastoinnista vastasi Sosiaali- ja terveyshallitus.

Vuodesta 2020 lähtien tilasto sisältää Digi- ja väestötietovirastosta saatuja tietoja oheishuoltajuudesta ja äitiyden vahvistamisista.

Tilasto julkaistaan vuosittain yleensä touko-kesäkuussa.

Lähde

Perheoikeudelliset palvelut 2022
Familjerättsliga tjänster 2022
Family law related social services 2022

Tilastoraportti 17/2023, 5.5.2023
Suomen virallinen tilasto, Perheoikeudelliset palvelut. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Anne Forss
puh. 029 524 7379

sähköposti: [email protected]