Perheoikeudelliset palvelut 2023

Perheoikeudellisten sopimusten määrät vaihtelevat huomattavasti hyvinvointialueittain.

Elatusapusopimus vahvistettiin vuoden 2023 aikana 3,9 prosentille lapsia. Eniten sopimuksia vahvistettiin Kymenlaaksossa, 6,5 prosentille ja vähiten Länsi-Uusimaalla, 2,5 prosentille lapsia.

Perheoikeudellisten sopimusten määrä on puolittunut vuodesta 2018 vuoteen 2023. Erityisen voimakkaasti on vähentynyt huoltosopimusten määrä, koska lapsen yhteishuolto ei nykyisin edellytä erillisen huoltosopimuksen tekemistä, mikäli vanhemmuus on tunnustettu jo raskausaikana. Elatusta ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten määrän pienenemiseen ei ole osoitettavissa yhtä selkeää syytä. Vuoroasumissopimuksien yleisyys on pysynyt edellisien vuosien tasolla.

Isyys vahvistetaan edelleen aina erikseen, mikäli syntyvän lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa. Vuonna 2023 isyys vahvistettiin tunnustamisella 22 667 lapselle. Valtaosa isyyksistä tunnustettiin ennen lapsen syntymää ja vain 11 prosentissa lapsen syntymän jälkeen.

Tilastoon sisällytetään vain sosiaalitoimen vahvistamat sopimukset – vanhemmat voivat sopia lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisesta myös keskenään.

Tilaston tiedot kerätään hyvinvointialueilta, Digi ja väestötietovirastolta, Oikeusrekisterikeskukselta sekä THL:n oikeuskemiayksiköltä.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Perheoikeudelliset sopimuksia tehtiin paljon Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää lapsen elatusta ja huoltoa koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.

Tilastoon kerätään vuosittain tiedot vahvistetuista elatusapusopimuksista ja niiden suuruusluokista, sopimuksista lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä vanhemmuuden selvittämisistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (aikaisemmin Stakes) on kerännyt tietoja vuodesta 1993 lähtien. Sitä ennen tilastoinnista vastasi Sosiaali- ja terveyshallitus.

Vuodesta 2020 lähtien tilasto sisältää Digi- ja väestötietovirastosta saatuja tietoja oheishuoltajuudesta ja äitiyden vahvistamisista.

Tilasto julkaistaan vuosittain yleensä touko-kesäkuussa.

Lähde

Perheoikeudelliset palvelut 2023
Familjerättsliga tjänster 2023
Family law related social services 2023

Tilastoraportti 18/2024, 29.4.2024
Suomen virallinen tilasto, Perheoikeudelliset palvelut. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Anne Forss
puh. 029 524 7379

sähköposti: [email protected]